17 mar 2015 20:34

17 mar 2015 20:34

Cykelväg mellan Ullervad och Jula

MARIESTAD

Martin Samuelsson, företrädare för Jula byalag, föreslår att kommunen anlägger en cykelväg längs väg 201 mellan Ullervad och Jula. Politikerna i kommunstyrelsen ger medborgarförslaget tummen upp och konstaterar att behovet är angeläget, inte minst då sträckan bedöms som mycket trafikfarlig för den oskyddade trafikanten.

2011 ansökte Mariestads kommun om statlig medfinansiering för utbyggnad av gång- och cykelvägar utmed det regionala vägnätet. Då var den högst prioriterade sträckan just den mellan Ullervad och Jula. Den gången utnyttjade dock aldrig kommunstyrelsen bidraget (2012).

I den tidigare kostnadsbedömningen landade slutnotan på en summa runt två miljoner kronor.

En förutsättning för att cykelvägen ska bli verklighet är statlig medfinansiering.

Martin Samuelsson, företrädare för Jula byalag, föreslår att kommunen anlägger en cykelväg längs väg 201 mellan Ullervad och Jula. Politikerna i kommunstyrelsen ger medborgarförslaget tummen upp och konstaterar att behovet är angeläget, inte minst då sträckan bedöms som mycket trafikfarlig för den oskyddade trafikanten.

2011 ansökte Mariestads kommun om statlig medfinansiering för utbyggnad av gång- och cykelvägar utmed det regionala vägnätet. Då var den högst prioriterade sträckan just den mellan Ullervad och Jula. Den gången utnyttjade dock aldrig kommunstyrelsen bidraget (2012).

I den tidigare kostnadsbedömningen landade slutnotan på en summa runt två miljoner kronor.

En förutsättning för att cykelvägen ska bli verklighet är statlig medfinansiering.