11 mar 2015 15:23

11 mar 2015 15:23

89-åringar vann segdragen strid

MARIESTAD

Ett 89-årigt par från Mariestad har vunnit en segdragen boendestrid.

Kammarrätten avslog kommunens överklagande – vilket innebär att paret beviljas plats på ett äldreboende.

Mariestadsparet fick förra året kalla handen av kommunen när de nekades plats på ett särskilt boende. Kommunen ansåg att deras behov kunde tillgodoses via hemvården med promenader och dagverksamhet.

Förvaltningsrätten var dock av annan åsikt och gav det 89-åriga paret rätt. Enligt rätten är parets behov av hjälp och stöd stort och makarnas situation beskrivs som otrygg, isolerad och socialt inaktiv. Den piggare av de båda vårdar sin partner mellan hemtjänstens besök, vilket enligt beskrivningen skapar stor stress och frustration.

Gick på läkarintygen

I ett försök att ta ärendet vidare valde Mariestads kommun att överklaga ärendet till nästa instans, nämligen kammarrätten. Prövningstillståndet beviljades och nyligen kom domen.

Kammarrätten anser att livskamraterna inte kan anses tillförsäkrade av en skälig levnadsnivå genom insatser i den egna bostaden. Därför har man funnit makarna rätt till bistånd i form av ett särskilt boende. Därmed avslås kommunens överklagande.

– Kammarrätten har gått efter parets läkarintyg och det är lite ovanligt att man gör det. Men vi kommer inte att dra ärendet längre och paret kommer att erbjudas en plats på ett särskilt boende så fort det blir ledigt, säger Lotta Hjoberg, kommunens sektorchef för Stöd och omsorg.

Mariestadsparet fick förra året kalla handen av kommunen när de nekades plats på ett särskilt boende. Kommunen ansåg att deras behov kunde tillgodoses via hemvården med promenader och dagverksamhet.

Förvaltningsrätten var dock av annan åsikt och gav det 89-åriga paret rätt. Enligt rätten är parets behov av hjälp och stöd stort och makarnas situation beskrivs som otrygg, isolerad och socialt inaktiv. Den piggare av de båda vårdar sin partner mellan hemtjänstens besök, vilket enligt beskrivningen skapar stor stress och frustration.

Gick på läkarintygen

I ett försök att ta ärendet vidare valde Mariestads kommun att överklaga ärendet till nästa instans, nämligen kammarrätten. Prövningstillståndet beviljades och nyligen kom domen.

Kammarrätten anser att livskamraterna inte kan anses tillförsäkrade av en skälig levnadsnivå genom insatser i den egna bostaden. Därför har man funnit makarna rätt till bistånd i form av ett särskilt boende. Därmed avslås kommunens överklagande.

– Kammarrätten har gått efter parets läkarintyg och det är lite ovanligt att man gör det. Men vi kommer inte att dra ärendet längre och paret kommer att erbjudas en plats på ett särskilt boende så fort det blir ledigt, säger Lotta Hjoberg, kommunens sektorchef för Stöd och omsorg.