10 mar 2015 19:45

10 mar 2015 19:46

Bryggdäcket som ska lyfta hamnområdet

Båtfolket i Mariestad har fått en tidig sommarpresent.
Nedanför de nybyggda husen vid kvarteret Bojen har ett bryggdäck, som är 120 meter långt, anlagts.

I fjol fattade kommunstyrelsen i Mariestad beslut om att finansiera utbyggnaden av ett bryggdäck utmed den norra kajen. Utformningen var en del i genomförandet av detaljplanen för kvarteret Bojen.

Kostnaden beräknades till 3,3 miljoner kronor. Erik Randén, kommunens mark- och exploateringschef, tror att notan kryper in under budgeten.

– Det kommer inte att bli någon större avvikelse. Det går alltid att föra en politisk diskussion om var pengarna gör störst nytta. Men jag tror att många tycker att bryggdäcket är ett lyft för hamnen och det är samtidigt ett led i den hamnmiljö som vi vill utveckla, säger han.

Eluttag vid pållarna

Bryggdäcket är 120 meter långt, fem meter brett och är i lärk.

De två befintliga flytbryggorna har utökats med ytterligare en. Vid samtliga flytbryggor har belysningspållare installerats.

– Båtarna kommer att ha tillgång till el med möjlighet till slang och vattenåtkomst, förklarar Erik Randén.

Antalet båtplatser har ökat något efter bygget. Vid varje plats har det blivit fem meter bredare och även bommarna är något längre än tidigare. Allt för att kunna ta emot större båtar.

Erik Randén tror och hoppas att även gemene man kommer att utnyttja bryggdäcket.

– Nu kan Mariestadsborna och turisterna äta sin glass och ta en längre promenad i hamnområdet. Det har blivit en mer stadsmässig känsla och förhoppningen är att det ska bli en plats för alla som tycker om den maritima miljön, säger han.

I fjol fattade kommunstyrelsen i Mariestad beslut om att finansiera utbyggnaden av ett bryggdäck utmed den norra kajen. Utformningen var en del i genomförandet av detaljplanen för kvarteret Bojen.

Kostnaden beräknades till 3,3 miljoner kronor. Erik Randén, kommunens mark- och exploateringschef, tror att notan kryper in under budgeten.

– Det kommer inte att bli någon större avvikelse. Det går alltid att föra en politisk diskussion om var pengarna gör störst nytta. Men jag tror att många tycker att bryggdäcket är ett lyft för hamnen och det är samtidigt ett led i den hamnmiljö som vi vill utveckla, säger han.

Eluttag vid pållarna

Bryggdäcket är 120 meter långt, fem meter brett och är i lärk.

De två befintliga flytbryggorna har utökats med ytterligare en. Vid samtliga flytbryggor har belysningspållare installerats.

– Båtarna kommer att ha tillgång till el med möjlighet till slang och vattenåtkomst, förklarar Erik Randén.

Antalet båtplatser har ökat något efter bygget. Vid varje plats har det blivit fem meter bredare och även bommarna är något längre än tidigare. Allt för att kunna ta emot större båtar.

Erik Randén tror och hoppas att även gemene man kommer att utnyttja bryggdäcket.

– Nu kan Mariestadsborna och turisterna äta sin glass och ta en längre promenad i hamnområdet. Det har blivit en mer stadsmässig känsla och förhoppningen är att det ska bli en plats för alla som tycker om den maritima miljön, säger han.