09 mar 2015 16:25

09 mar 2015 16:27

Hur känns namnbytet ...

... Anette Rådbo, diakon i Equmeniakyrkan Mariestad som har bildats efter en sammanslagning av Baptistsamfundet, Metodistkyrkan och Missionskyrkan.

– Jo, det kommer säkert att bli bra. Vi hade ett församlingsmöte under söndagen när namnbytet klubbades igenom. Nu har Mariestads missionsförsamling officiellt namn bytt namn till Equmeniakyrkan Mariestad.

Vad innebär det konkret?

– Det blir ingen större skillnad för oss på lokala planet. Vi jobbar på som vanligt, men har tillsatt en församlingsgrupp som jobbat i en visionsverkstad. Dessa idéer ska sedan sammanställas

Vad är det för visioner?

– Frågorna rör vår gemenskap gudstjänster, barn- och ungdomsarbete och mycket annat.

Hur många medlemmar har ni Mariestad?

– Ungefär 250 stycken.

Vad händer här närmast?

– Vi ska ha någon form av offentligt evenemang i Mariestad där vi ska ut och synliggöras oss. Vi får se vad det blir, inget är bestämt än.

Beskriv er verksamhet kort?

– Framförallt är det mycket utåtriktad verksamhet, speciellt för barn och ungdom, men även frukostklubben. Det händer mycket in kyrkan och nu kör vi innebandy för ungdomar på Trädgårdsskolan under lördagar, vilket är populärt.

– Jo, det kommer säkert att bli bra. Vi hade ett församlingsmöte under söndagen när namnbytet klubbades igenom. Nu har Mariestads missionsförsamling officiellt namn bytt namn till Equmeniakyrkan Mariestad.

Vad innebär det konkret?

– Det blir ingen större skillnad för oss på lokala planet. Vi jobbar på som vanligt, men har tillsatt en församlingsgrupp som jobbat i en visionsverkstad. Dessa idéer ska sedan sammanställas

Vad är det för visioner?

– Frågorna rör vår gemenskap gudstjänster, barn- och ungdomsarbete och mycket annat.

Hur många medlemmar har ni Mariestad?

– Ungefär 250 stycken.

Vad händer här närmast?

– Vi ska ha någon form av offentligt evenemang i Mariestad där vi ska ut och synliggöras oss. Vi får se vad det blir, inget är bestämt än.

Beskriv er verksamhet kort?

– Framförallt är det mycket utåtriktad verksamhet, speciellt för barn och ungdom, men även frukostklubben. Det händer mycket in kyrkan och nu kör vi innebandy för ungdomar på Trädgårdsskolan under lördagar, vilket är populärt.