05 mar 2015 12:42

05 mar 2015 12:53

Fem i gruppbostad lämnades utan mat och medicin

Två satt med ytterkläderna på i hallen

Fem brukare lämnades ensamma i ett halvt dygn – utan mat eller medicinering.

Missförhållandet på gruppbostaden i Mariestad har Lex Sarah-anmälts.

Den vikarierande handledaren skulle ha börjat sin tjänstgöring i en gruppbostad på eftermiddagen, men kom aldrig till arbetet. Anledningen var att hon hade tagit fel på dag.

Missuppfattningen kunde ha fått ödesdigra konsekvenser för de fem brukarna. Samtliga har ett stort omsorgsbehov och behöver hjälp och stöd för att klara vardagen.

Nu lämnades de i stället ensamma till morgonen därpå. Då upptäckte personalen som hade morgonskiftet, att två av brukarna satt med ytterkläderna på i hallen – och troligtvis spenderat natten där.

”Mänskliga faktorn”

Två andra hade lyckats ta sig till sina respektive lägenheter och lagt sig. Den femte hade följt med en av de andra och sovit på en soffa.

De hade varken fått mat, medicin, personlig omsorg eller hjälp med sysslorna inför natten.

– Det är ett synnerligen allvarligt missförhållande, men samtidigt den mänskliga faktorn. Vi ska upprätta skriftliga rutiner för de boenden enligt LSS som beskriver hur olika personalgrupper ringer och meddelar att man börjat sin tjänstgöring, säger Britt Johansson, vård- och omsorgschef på Mariestads kommun.

Ringde sjuksköterska

Senare fick personalen på gruppbostaden reda på att en av brukarna hade lyckats ringa till en sjuksköterska i nattpatrullen.

Sjuksköterskan ringde till hemvårdens personal och fick till svar att ”det finns ju personal på den gruppbostaden”. Ingen åkte dit för att se om det verkligen fanns personal på plats den aktuella kvällen.

Händelsen har anmälts enligt Lex Sarah och socialnämnden på Mariestads kommun avser att skicka vidare ärendet till Inspektionen för vård och omsorg (IVO).

Den vikarierande handledaren skulle ha börjat sin tjänstgöring i en gruppbostad på eftermiddagen, men kom aldrig till arbetet. Anledningen var att hon hade tagit fel på dag.

Missuppfattningen kunde ha fått ödesdigra konsekvenser för de fem brukarna. Samtliga har ett stort omsorgsbehov och behöver hjälp och stöd för att klara vardagen.

Nu lämnades de i stället ensamma till morgonen därpå. Då upptäckte personalen som hade morgonskiftet, att två av brukarna satt med ytterkläderna på i hallen – och troligtvis spenderat natten där.

”Mänskliga faktorn”

Två andra hade lyckats ta sig till sina respektive lägenheter och lagt sig. Den femte hade följt med en av de andra och sovit på en soffa.

De hade varken fått mat, medicin, personlig omsorg eller hjälp med sysslorna inför natten.

– Det är ett synnerligen allvarligt missförhållande, men samtidigt den mänskliga faktorn. Vi ska upprätta skriftliga rutiner för de boenden enligt LSS som beskriver hur olika personalgrupper ringer och meddelar att man börjat sin tjänstgöring, säger Britt Johansson, vård- och omsorgschef på Mariestads kommun.

Ringde sjuksköterska

Senare fick personalen på gruppbostaden reda på att en av brukarna hade lyckats ringa till en sjuksköterska i nattpatrullen.

Sjuksköterskan ringde till hemvårdens personal och fick till svar att ”det finns ju personal på den gruppbostaden”. Ingen åkte dit för att se om det verkligen fanns personal på plats den aktuella kvällen.

Händelsen har anmälts enligt Lex Sarah och socialnämnden på Mariestads kommun avser att skicka vidare ärendet till Inspektionen för vård och omsorg (IVO).