04 mar 2015 10:12

04 mar 2015 10:29

Revisionen utreder inte Abrahamsson

I samband med att kommunstyrelsen i Mariestad i höstas uppmanade Sture Pettersson (S) att betala tillbaka felaktigt utbetalda ersättningar under 2013 och 2014, begärde Pettersson att kommunrevisionen i Mariestad och Gullspångs kommuner granskar Johan Abrahamssons (M) agerande.

Enligt Pettersson framgår det tydligt att kommunalrådet Abrahamsson styrt och ställt i ärendet och visat prov på sällsynt dåligt omdöme.

Kommunrevisorerna i Gullspång och Mariestad finner dock ingen anledning att ytterligare granska ärendet.

Enligt Pettersson framgår det tydligt att kommunalrådet Abrahamsson styrt och ställt i ärendet och visat prov på sällsynt dåligt omdöme.

Kommunrevisorerna i Gullspång och Mariestad finner dock ingen anledning att ytterligare granska ärendet.