04 mar 2015 15:12

04 mar 2015 15:12

JO begär yttrande från kriminalvården

MARIESTAD

En intagen på Johannesbergsanstalten har uppgett sitt missnöje gällande permissioner för JO, Riksdagens ombudsmän. Sedan den intagne flyttades från anstalten i Kalmar till Johannesberg i Mariestad strax efter årsskiftet, påstås förhållandena kring permissionerna ha försämrats markant. Den intagne förklarar också sitt missnöje mot sin kontaktperson. Riksdagens ombudsmän begär ett yttrande från kriminalvårdens sida, där senaste datum för svar är den 22 april.

En intagen på Johannesbergsanstalten har uppgett sitt missnöje gällande permissioner för JO, Riksdagens ombudsmän. Sedan den intagne flyttades från anstalten i Kalmar till Johannesberg i Mariestad strax efter årsskiftet, påstås förhållandena kring permissionerna ha försämrats markant. Den intagne förklarar också sitt missnöje mot sin kontaktperson. Riksdagens ombudsmän begär ett yttrande från kriminalvårdens sida, där senaste datum för svar är den 22 april.