03 mar 2015 18:00

03 mar 2015 18:00

Vindkraftsplanerna får bygden på krigsstigen

”Bygg gärna vindkraftverk – men inte här”.

Planerna på tolv gigantiska vindsnurror i Västra Kinneskogen väcker ilska hos närboende.

– Det är ett enormt ingrepp mot människorna, naturen och djurlivet, säger Robert Kessiakoff.

Turerna kring vindkraftverkens vara eller icke vara i Västra Kinneskogen har varit många. Besvikelsen och frustrationen tog fart i somras när Mariestads kommun yttrade sig över Vasa Vind AB:s ansökan.

Samtliga ledamöter, bortsett från kommunalrådet Johan Abrahamsson (M), gav grönt ljus vid vetoprövningen.

Därmed godkände man tolv vindkraftverk, som alla är 180 meter höga. Skyddsavståndet för bostäder är satt till 900 meter – trots rekommendationer på minst två kilometer.

– 2013 hade vi ett samrådsmöte med kommunerna i Mariestad och Götene. Efteråt var vi övertygade om att det inte skulle byggas en vindkraftpark i området. Medan Götene gjorde sin läxa fick Abrahamsson inget gehör i fullmäktige. Vi är jättebesvikna på Mariestads kommun och hoppas fortfarande att ärendet kommer att omprövas, säger Robert Kessiakoff.

150 medlemmar

Kessiakoff är ordförande i den ideella föreningen Stoppa vindkraftsparken Västra Kinneskogen, som startade för två år sedan.

Engagemanget från de berörda byborna i framför allt Årnäs, Österäng och Lugnås har varit stort. I nuläget har föreningen cirka 150 medlemmar.

I måndags samlades ett 70-tal personer i Årnäs för en manifestation.

– Jag och min man flyttade hit från Tyskland 2003 då vi ville ha en lugn och rofylld omgivning. När vi fick höra om vindkraftsplanerna blev vi chockade. Min man är sjuk och kan komma att må sämre om det byggs vindkraft. Det är känt att bullret från verken påverkar hälsan negativt. I värsta fall tvingas vi flytta, säger Ingegerd Eckström.

Havsörn och tranor

Även Stig-Arne Karlsson i föreningen förkastar vindkraftsplanerna.

– Det är ett fint kulturlandskap som har uppmärksammats både som biosfärsområde och riksintresse för friluftslivet. Det är vår övertygelse om att människor, djur, kultur, natur och satsningar på landsbygdsutveckling skulle fara illa av en vindkraftsexploatering, säger han och fortsätter:

– Det har gjorts en fågelinventering på platsen och det är uppenbart att vissa saker mörkas. Både havsörn och tranor har sin sträckning över Västra Kinneskogen. Fåglarna skulle inte ha en chans att kunna väja för ett vindkraftverk.

Får stöd

Föreningen ser hellre att det byggs vindkraftverk utmed stora vägar, och får samtidigt medhåll från Naturskyddsföreningen.

– De har stöttat oss och aktivt gått in och sagt att Västra Kinneskogen är en olämplig plats. Nu kan vi bara hoppas att Mariestads kommun kommer på bättre tankar, säger Kessiakoff.

Just nu ligger frågan på länsstyrelsens bord. I mitten av mars väntas Vasa Vinds ansökan ha behandlats klart. Därefter får vem som helst komma med synpunkter innan länsstyrelsen tre veckor senare gör sitt ställningstagande.

Turerna kring vindkraftverkens vara eller icke vara i Västra Kinneskogen har varit många. Besvikelsen och frustrationen tog fart i somras när Mariestads kommun yttrade sig över Vasa Vind AB:s ansökan.

Samtliga ledamöter, bortsett från kommunalrådet Johan Abrahamsson (M), gav grönt ljus vid vetoprövningen.

Därmed godkände man tolv vindkraftverk, som alla är 180 meter höga. Skyddsavståndet för bostäder är satt till 900 meter – trots rekommendationer på minst två kilometer.

– 2013 hade vi ett samrådsmöte med kommunerna i Mariestad och Götene. Efteråt var vi övertygade om att det inte skulle byggas en vindkraftpark i området. Medan Götene gjorde sin läxa fick Abrahamsson inget gehör i fullmäktige. Vi är jättebesvikna på Mariestads kommun och hoppas fortfarande att ärendet kommer att omprövas, säger Robert Kessiakoff.

150 medlemmar

Kessiakoff är ordförande i den ideella föreningen Stoppa vindkraftsparken Västra Kinneskogen, som startade för två år sedan.

Engagemanget från de berörda byborna i framför allt Årnäs, Österäng och Lugnås har varit stort. I nuläget har föreningen cirka 150 medlemmar.

I måndags samlades ett 70-tal personer i Årnäs för en manifestation.

– Jag och min man flyttade hit från Tyskland 2003 då vi ville ha en lugn och rofylld omgivning. När vi fick höra om vindkraftsplanerna blev vi chockade. Min man är sjuk och kan komma att må sämre om det byggs vindkraft. Det är känt att bullret från verken påverkar hälsan negativt. I värsta fall tvingas vi flytta, säger Ingegerd Eckström.

Havsörn och tranor

Även Stig-Arne Karlsson i föreningen förkastar vindkraftsplanerna.

– Det är ett fint kulturlandskap som har uppmärksammats både som biosfärsområde och riksintresse för friluftslivet. Det är vår övertygelse om att människor, djur, kultur, natur och satsningar på landsbygdsutveckling skulle fara illa av en vindkraftsexploatering, säger han och fortsätter:

– Det har gjorts en fågelinventering på platsen och det är uppenbart att vissa saker mörkas. Både havsörn och tranor har sin sträckning över Västra Kinneskogen. Fåglarna skulle inte ha en chans att kunna väja för ett vindkraftverk.

Får stöd

Föreningen ser hellre att det byggs vindkraftverk utmed stora vägar, och får samtidigt medhåll från Naturskyddsföreningen.

– De har stöttat oss och aktivt gått in och sagt att Västra Kinneskogen är en olämplig plats. Nu kan vi bara hoppas att Mariestads kommun kommer på bättre tankar, säger Kessiakoff.

Just nu ligger frågan på länsstyrelsens bord. I mitten av mars väntas Vasa Vinds ansökan ha behandlats klart. Därefter får vem som helst komma med synpunkter innan länsstyrelsen tre veckor senare gör sitt ställningstagande.

Från 14 till 12 verk i Västra Kinneskogen

Den planerade vindkraftparken i Västra Kinneskogen ligger i västra delen av Mariestads kommun i ett flackt skogsområde. Närliggande byar är Årnäs, Österäng och Lugnås. Olika utredningar har genomförts under 2011 och 2012.

Ansökan om miljötillstånd för max 14 verk med en totalhöjd på max 180 meter lämnades in till länsstyrelsen i Västra Götalands län i april 2013. Detta justerades under 2014 till max tolv verk. Vindmätningar pågår sedan april 2012 med en 100 meter hög mätmast i mitten av området.

Stoppa vindkraftsparken Västra Kinneskogen har under lång tid drivit på för att stoppa bygget.