02 mar 2015 17:13

02 mar 2015 17:18

Bryggdäck måste tas bort

MARIESTAD

Bengt Jalmselius, som driver Vristulvens Äventyrscenter i Dyrenäs, tvingas ta bort sin flotte/flytbrygga i anslutning till sin äventyrsanläggning. Det står klart sedan Mark- och miljööverdomstolen meddelat att Jalmselius överklagande inte får prövningstillstånd. Beslutet innebär att mark- och miljödomstolens dom står fast.

Det var i augusti förra året som länsstyrelsen polisanmälde ett misstänkt miljöbrott gällande strandskydd i naturreservatet Vristulven. Enligt länsstyrelsen är det ett permanent uppställt bryggdäck som kräver dispens och tillstånd om de ska finnas inom strandskydd och naturreservat. Bryggdäcket måste tas bort senast slutet av april.

Bengt Jalmselius, som driver Vristulvens Äventyrscenter i Dyrenäs, tvingas ta bort sin flotte/flytbrygga i anslutning till sin äventyrsanläggning. Det står klart sedan Mark- och miljööverdomstolen meddelat att Jalmselius överklagande inte får prövningstillstånd. Beslutet innebär att mark- och miljödomstolens dom står fast.

Det var i augusti förra året som länsstyrelsen polisanmälde ett misstänkt miljöbrott gällande strandskydd i naturreservatet Vristulven. Enligt länsstyrelsen är det ett permanent uppställt bryggdäck som kräver dispens och tillstånd om de ska finnas inom strandskydd och naturreservat. Bryggdäcket måste tas bort senast slutet av april.