26 feb 2015 06:00

26 feb 2015 06:00

Eleverna har vägrat duscha – i tre år

Önskemål om väggar mellan duschplatserna har funnits på Högelidsskolan i tre år.

Trots det har ingenting hänt.

– Ingen tjej i våra klasser duschar efter idrottslektionen, säger eleverna Sandra Särdqvist och Julia Ekman.

Högelidsskolan i Mariestad fick bakläxa på tolv punkter i samband med Arbetsmiljöverkets inspektion i januari. Det är att jämföra med Vadsbogymnasiets nio, Ullervads skolas sex och Lockerudsskolans två.

Vid myndighetens besök på Högelidsskolan påtalade elevskyddsombuden att de duschutrymmen som finns i anslutning till idrottshallen inte är utformade på ett tillfredsställande sätt. Det saknas avskiljande väggar mellan duschplatserna och den öppna ytan ger en känsla av otrygghet, anser eleverna.

Sandra Särdqvist och Julia Ekman, elevskyddsombud på högstadieskolan, berättar att det är få tjejer som duschar efter idrottslektionerna.

Parfym över svetten

– Det är inte särskilt trevligt att vara naken inför sina kamrater. Möjligtvis tvättar vi fötterna, men det är allt, säger Sandra.

Julia fortsätter:

– Vi använder deo och parfym och väntar med att duscha tills vi kommer hem. Jag tror att det handlar lite om grupptrycket också. Hade någon alltid duschat är det möjligt att fler hade gjort likadant.

Enligt Sandra Särdqvist, som går i nionde klass, har diskussionen om avskiljande väggar funnits i flera år.

– Vi har vid flera tillfällen tagit upp det med rektorn, skyddsombudet och elevrådet. Synneve Åberg (skolans rektor) har sagt att hon ska vidareförmedla våra önskemål till kommunen, men ingenting händer. I höstas fick vi intrycket att det skulle sättas upp väggar, men det kom inga.

Synneve Åberg säger till MT att hon blev varse om problemen först vid Arbetsmiljöverkets inspektion.

”Ny kultur”

– Det är ingenting som har framkommit tidigare. Jag visste att det fanns tjejer som inte duschade efter lektionerna, men inte att det rörde sig om så många.

Men skolans elevskyddsombud hävdar att diskussionen togs upp redan 2012. Du måste ha känt till problemet?

– Nej, av den anledningen att det inte står noterat i något protokoll. Det har funnits elever som har kommit med önskemål om att bland annat sätta upp fler speglar i omklädningsrummen, men ingenting om väggar i duscharna.

Vad är din reaktion på att tjejerna inte duschar efter idrottslektionen?

– Det är inte bra förstås. Samtidigt har vi en ny kultur med mobiltelefoner där det kan förekomma smygfotografering. Så jag välkomnar att avskiljande väggar kommer till.

Våg över kommunen

Enligt Magnus Persson, fastighetsförvaltare på Mariestads kommun, blev problemet uppmärksammat för några år sedan.

– Det kom som en våg över hela kommunen och bristen på avskildheten uppfattades som ett problem på flera skolor. Vi har en lång lista på önskemål om just väggar mellan duschplatserna.

Enligt Persson sätts det just nu upp skärmväggar på Ullervads skola. Ett beslut från kommunstyrelsens arbetsutskott visar att fler insatser ska göras under 2015.

– Högelidsskolan, Grangärdesskolan, Lugnås skola, Tidavads skola och Hassle skola står näst på tur, säger han.

Högelidsskolan i Mariestad fick bakläxa på tolv punkter i samband med Arbetsmiljöverkets inspektion i januari. Det är att jämföra med Vadsbogymnasiets nio, Ullervads skolas sex och Lockerudsskolans två.

Vid myndighetens besök på Högelidsskolan påtalade elevskyddsombuden att de duschutrymmen som finns i anslutning till idrottshallen inte är utformade på ett tillfredsställande sätt. Det saknas avskiljande väggar mellan duschplatserna och den öppna ytan ger en känsla av otrygghet, anser eleverna.

Sandra Särdqvist och Julia Ekman, elevskyddsombud på högstadieskolan, berättar att det är få tjejer som duschar efter idrottslektionerna.

Parfym över svetten

– Det är inte särskilt trevligt att vara naken inför sina kamrater. Möjligtvis tvättar vi fötterna, men det är allt, säger Sandra.

Julia fortsätter:

– Vi använder deo och parfym och väntar med att duscha tills vi kommer hem. Jag tror att det handlar lite om grupptrycket också. Hade någon alltid duschat är det möjligt att fler hade gjort likadant.

Enligt Sandra Särdqvist, som går i nionde klass, har diskussionen om avskiljande väggar funnits i flera år.

– Vi har vid flera tillfällen tagit upp det med rektorn, skyddsombudet och elevrådet. Synneve Åberg (skolans rektor) har sagt att hon ska vidareförmedla våra önskemål till kommunen, men ingenting händer. I höstas fick vi intrycket att det skulle sättas upp väggar, men det kom inga.

Synneve Åberg säger till MT att hon blev varse om problemen först vid Arbetsmiljöverkets inspektion.

”Ny kultur”

– Det är ingenting som har framkommit tidigare. Jag visste att det fanns tjejer som inte duschade efter lektionerna, men inte att det rörde sig om så många.

Men skolans elevskyddsombud hävdar att diskussionen togs upp redan 2012. Du måste ha känt till problemet?

– Nej, av den anledningen att det inte står noterat i något protokoll. Det har funnits elever som har kommit med önskemål om att bland annat sätta upp fler speglar i omklädningsrummen, men ingenting om väggar i duscharna.

Vad är din reaktion på att tjejerna inte duschar efter idrottslektionen?

– Det är inte bra förstås. Samtidigt har vi en ny kultur med mobiltelefoner där det kan förekomma smygfotografering. Så jag välkomnar att avskiljande väggar kommer till.

Våg över kommunen

Enligt Magnus Persson, fastighetsförvaltare på Mariestads kommun, blev problemet uppmärksammat för några år sedan.

– Det kom som en våg över hela kommunen och bristen på avskildheten uppfattades som ett problem på flera skolor. Vi har en lång lista på önskemål om just väggar mellan duschplatserna.

Enligt Persson sätts det just nu upp skärmväggar på Ullervads skola. Ett beslut från kommunstyrelsens arbetsutskott visar att fler insatser ska göras under 2015.

– Högelidsskolan, Grangärdesskolan, Lugnås skola, Tidavads skola och Hassle skola står näst på tur, säger han.