26 feb 2015 06:00

26 feb 2015 06:00

51 fler Mariestadsbor förra året

MARIESTAD: Positiv befolkningsutveckling

Mariestadsborna blir allt fler. Vid årsskiftet bodde 23 921 personer i kommunen.

– Självfallet är det positivt att folkmängden ökar, säger kommunalrådet Johan Abrahamsson (M).

Färska siffror från Statistiska centralbyrån visar att Sveriges befolkning uppgick till 9 747 355 personer den sista december 2014. Det är en ökning med 102 491 personer jämfört med året innan och den största folkökningen någonsin som uppmätts mellan två enskilda år. Främsta skälet till det är en rekordhög invandring i landet; 126 966 personer.

De tre storstadskommunerna – Stockholm, Göteborg och Malmö – hade som vanligt den största folkökningen under fjolåret. Men faktum är att befolkningen ökade i 248 av landets 290 kommuner.

228 nyfödda

I Mariestad ökade folkmängden med 51 personer, vilket innebar att 23 921 personer var skrivna i kommunen vid årsskiftet. Främsta anledningen till Mariestads ökning, är precis som i övriga landet, ett betydande invandringsöverskott (+175 personer).

Statistiken visar vidare att 228 bebisar föddes och att 256 personer avled i Mariestad under året som gick. Flyttströmmarna inom landet gav ett underskott med 97 personer; 959 flyttade till och 1 056 från Mariestads kommun.

För kalenderbitaren kan noteras att 179 par gjorde slag i saken och gifte sig under året. Populäraste månaden för bröllop var augusti då 29 par sa ja till varann. Å andra sidan gick 89 Mariestadspar skilda vägar.

”Behöver tillväxt”

Kommunstyrelsens ordförande Johan Abrahamsson (M) gläds åt den positiva befolkningsutvecklingen. Varje ny medborgare innebär i en förlängning ökade skatteintäkter till kommunen.

– Mycket positivt har skett i kommunen de senaste åren, inte minst med arbetet för nya bostadsområden, Mariehus satsning på Strandgården och omgestaltningarna i centrum och hamnområdet. Just nybyggnation och goda kommunikationer är jätteviktigt för att kommunens tillväxt inte ska hämmas, säger Johan Abrahamsson.

Färska siffror från Statistiska centralbyrån visar att Sveriges befolkning uppgick till 9 747 355 personer den sista december 2014. Det är en ökning med 102 491 personer jämfört med året innan och den största folkökningen någonsin som uppmätts mellan två enskilda år. Främsta skälet till det är en rekordhög invandring i landet; 126 966 personer.

De tre storstadskommunerna – Stockholm, Göteborg och Malmö – hade som vanligt den största folkökningen under fjolåret. Men faktum är att befolkningen ökade i 248 av landets 290 kommuner.

228 nyfödda

I Mariestad ökade folkmängden med 51 personer, vilket innebar att 23 921 personer var skrivna i kommunen vid årsskiftet. Främsta anledningen till Mariestads ökning, är precis som i övriga landet, ett betydande invandringsöverskott (+175 personer).

Statistiken visar vidare att 228 bebisar föddes och att 256 personer avled i Mariestad under året som gick. Flyttströmmarna inom landet gav ett underskott med 97 personer; 959 flyttade till och 1 056 från Mariestads kommun.

För kalenderbitaren kan noteras att 179 par gjorde slag i saken och gifte sig under året. Populäraste månaden för bröllop var augusti då 29 par sa ja till varann. Å andra sidan gick 89 Mariestadspar skilda vägar.

”Behöver tillväxt”

Kommunstyrelsens ordförande Johan Abrahamsson (M) gläds åt den positiva befolkningsutvecklingen. Varje ny medborgare innebär i en förlängning ökade skatteintäkter till kommunen.

– Mycket positivt har skett i kommunen de senaste åren, inte minst med arbetet för nya bostadsområden, Mariehus satsning på Strandgården och omgestaltningarna i centrum och hamnområdet. Just nybyggnation och goda kommunikationer är jätteviktigt för att kommunens tillväxt inte ska hämmas, säger Johan Abrahamsson.