24 feb 2015 20:53

24 feb 2015 20:53

Medborgarförslag fick gehör

MARIESTAD

Det är inte direkt varje dag som kommunfullmäktige säger ja till ett medborgarförslag, men i måndags hände det.

Gunilla Cedmar önskar att kommunen rensar ur i den upplevda vildvuxna dungen mellan lusthuset och bostadshuset i Gärdesparken. Cedmar föreslår att åtgärden kan genomföras som en övningsuppgift för en utvald studentgrupp vid Göteborgs universitet.

Ett enigt kommunfullmäktige gick på förslag till beslut, där det bland annat stod att det numera finns en acceptans i närområdet för utglesning.

Det är inte direkt varje dag som kommunfullmäktige säger ja till ett medborgarförslag, men i måndags hände det.

Gunilla Cedmar önskar att kommunen rensar ur i den upplevda vildvuxna dungen mellan lusthuset och bostadshuset i Gärdesparken. Cedmar föreslår att åtgärden kan genomföras som en övningsuppgift för en utvald studentgrupp vid Göteborgs universitet.

Ett enigt kommunfullmäktige gick på förslag till beslut, där det bland annat stod att det numera finns en acceptans i närområdet för utglesning.