24 feb 2015 12:54

24 feb 2015 12:54

Mariestadspartiet vill ha vattenkonst

MARIESTAD

Christer Dalvik och Mariestadspartiet ser en öppning nu när vassen i Tidans mynning ska röjas för tredje året i följd.

– Som jag förstår det ska det räcka med tre års vassröjning för att det ska vara ljust och öppet framöver. Därför föreslår vi anläggning av vattenkonst, mellan de två broarna och mitt framför Fisktorget.

Motionen är en av många som Mariestadspartiet och ordföranden Dalvik lagt fram sedan valet.

Christer Dalvik och Mariestadspartiet ser en öppning nu när vassen i Tidans mynning ska röjas för tredje året i följd.

– Som jag förstår det ska det räcka med tre års vassröjning för att det ska vara ljust och öppet framöver. Därför föreslår vi anläggning av vattenkonst, mellan de två broarna och mitt framför Fisktorget.

Motionen är en av många som Mariestadspartiet och ordföranden Dalvik lagt fram sedan valet.