22 feb 2015 21:00

22 feb 2015 21:00

Fler drabbas av depression

Nedstämdhet och depression ska tas på allvar. Det anser psykologen Kent Kmety – som vill se större insatser från politiker och vårdorganisationer.
– Psykisk ohälsa är den vanligaste orsaken till att folk sjukskriver sig, säger han.

Psykisk ohälsa är ett alarmerande samhällsproblem som inte tycks stanna av. Siffror från Försäkringskassan visar att sjukpenningtalet, alltså sjukfrånvaron efter de två första veckorna, steg med 0,7 procent under 2013 till ett genomsnitt på 8,38 dagar.

För kvinnorna ökade det från 9,8 till 10,8 dagar medan det för männen blev en ökning från 5,6 till 6 dagar. Andelen med psykiska diagnoser har gått upp från 29 procent till 37 procent på knappt tio år, enligt statistik från regeringskansliet.

– Min erfarenhet säger att nedstämdhet och depression ökar på vintern. Mörkret och de kortare dagarna påverkar negativt. Många känner en olustig känsla, är trötta och orkar inte gå till jobbet. De är också mycket håglösa och känner hopplöshetskänslor. Ingenting i vardagen är kul, säger Kent Kmety, psykolog på den vuxenpsykiatriska öppenvården i Mariestad.

Stimulansmedel

Nyligen fick samtliga Sveriges landsting och 276 kommuner ta del av totalt 630 miljoner kronor i stimulansmedel för sitt utvecklingsarbete inom området psykisk ohälsa.

Kent Kmety anser att det inte är tillräckligt. Politiker på alla nivåer och vårdorganisationer står, enligt Kmety, inför stora framtida utmaningar.

– Varken politiker eller landsting har reagerat på ett adekvat sätt. En drabbad person behöver få snabb hjälp. I en väl fungerande vårdorganisation skulle en patient få hjälp inom en till två veckor. Bara här på vuxenpsykiatrin i Mariestad är det ett års kö för att tala med någon av oss psykologer. Det är ett år av lidande.

Är det vanligare att drabbas som ung?

– När det handlar om depression är min erfarenhet att det inte spelar någon roll.

Om man känner sig nedstämd kan det räcka med att köpa d-vitamin som tillskott.

Utlandsresa gör gott

– Eller så kan man åka utomlands under vinterhalvåret. Solen hjälper kroppen att bilda d-vitamin och det i sin tur, tror forskarna, hjälper mot nedstämdhet. Depression är allvarligare och kräver oftast professionell behandling av mediciner eller terapi av något slag, säger Kent Kmety.

På Närhälsan finns olika former av rådgivning gällande livsstilsfaktorer, medicinering mot depression i form av SSRI-preparat samt stödsamtal och samtalsterapi.

Psykisk ohälsa är ett alarmerande samhällsproblem som inte tycks stanna av. Siffror från Försäkringskassan visar att sjukpenningtalet, alltså sjukfrånvaron efter de två första veckorna, steg med 0,7 procent under 2013 till ett genomsnitt på 8,38 dagar.

För kvinnorna ökade det från 9,8 till 10,8 dagar medan det för männen blev en ökning från 5,6 till 6 dagar. Andelen med psykiska diagnoser har gått upp från 29 procent till 37 procent på knappt tio år, enligt statistik från regeringskansliet.

– Min erfarenhet säger att nedstämdhet och depression ökar på vintern. Mörkret och de kortare dagarna påverkar negativt. Många känner en olustig känsla, är trötta och orkar inte gå till jobbet. De är också mycket håglösa och känner hopplöshetskänslor. Ingenting i vardagen är kul, säger Kent Kmety, psykolog på den vuxenpsykiatriska öppenvården i Mariestad.

Stimulansmedel

Nyligen fick samtliga Sveriges landsting och 276 kommuner ta del av totalt 630 miljoner kronor i stimulansmedel för sitt utvecklingsarbete inom området psykisk ohälsa.

Kent Kmety anser att det inte är tillräckligt. Politiker på alla nivåer och vårdorganisationer står, enligt Kmety, inför stora framtida utmaningar.

– Varken politiker eller landsting har reagerat på ett adekvat sätt. En drabbad person behöver få snabb hjälp. I en väl fungerande vårdorganisation skulle en patient få hjälp inom en till två veckor. Bara här på vuxenpsykiatrin i Mariestad är det ett års kö för att tala med någon av oss psykologer. Det är ett år av lidande.

Är det vanligare att drabbas som ung?

– När det handlar om depression är min erfarenhet att det inte spelar någon roll.

Om man känner sig nedstämd kan det räcka med att köpa d-vitamin som tillskott.

Utlandsresa gör gott

– Eller så kan man åka utomlands under vinterhalvåret. Solen hjälper kroppen att bilda d-vitamin och det i sin tur, tror forskarna, hjälper mot nedstämdhet. Depression är allvarligare och kräver oftast professionell behandling av mediciner eller terapi av något slag, säger Kent Kmety.

På Närhälsan finns olika former av rådgivning gällande livsstilsfaktorer, medicinering mot depression i form av SSRI-preparat samt stödsamtal och samtalsterapi.