19 feb 2015 13:40

19 feb 2015 13:42

Nytt nej för Arutyunyans

EK: Inget arbetstillstånd för pappa Alexander

Familjen Arutyunyan i Ek har ännu en gång fått nej till att stanna i Sverige. Eftersom pappa Alexander varit anställd i mindre än fyra månader av sin nuvarande arbetsgivare får han inget arbetstillstånd.

Domen från Migrationsdomstolen bottnar i att familjen Arutyunyan överklagat Migrationsverkets beslut att inte ge arbets- och uppehållstillstånd till pappa Alexander eller uppehållstillstånd till resten av familjen.

Familjen ansåg att Alexander, som jobbar som fastighetsskötare på Stora Ek, uppfyllde kravet att ha varit anställd i minst fyra månader hos en arbetsgivare.

Men enligt Migrationsdomstolens dom räcker inte det. Eftersom Stora Ek bytt ägare under perioden har Alexander också bytt arbetsgivare. Därmed uppfyller han inte kraven på minst fyra månaders sammanhållen anställning. Att arbetsuppgifterna och arbetsstället är detsamma spelar ingen roll.

Familjen Arutyunyan har sedan tidigare ansökt om verkställighetshinder, vilket kan beviljas i särskilda fall. Ännu har inget beslut i det ärendet meddelats.

Domen från Migrationsdomstolen bottnar i att familjen Arutyunyan överklagat Migrationsverkets beslut att inte ge arbets- och uppehållstillstånd till pappa Alexander eller uppehållstillstånd till resten av familjen.

Familjen ansåg att Alexander, som jobbar som fastighetsskötare på Stora Ek, uppfyllde kravet att ha varit anställd i minst fyra månader hos en arbetsgivare.

Men enligt Migrationsdomstolens dom räcker inte det. Eftersom Stora Ek bytt ägare under perioden har Alexander också bytt arbetsgivare. Därmed uppfyller han inte kraven på minst fyra månaders sammanhållen anställning. Att arbetsuppgifterna och arbetsstället är detsamma spelar ingen roll.

Familjen Arutyunyan har sedan tidigare ansökt om verkställighetshinder, vilket kan beviljas i särskilda fall. Ännu har inget beslut i det ärendet meddelats.