19 feb 2015 14:12

19 feb 2015 14:12

Nu vill eleverna läsa naturvetenskap

Friskolerektorn gläds åt högt söktryck

Skifte. Naturvetenskap är lika populärt som samhällsprogrammet på Vadsbogymnasiet.

Och på Vänergymnasiet är söktrycket på restaurang- och livsmedel större än någonsin.

– Visst är det angenäma problem, säger friskolans rektor Arne Tengvall.

Eleverna i årskurs nio har gjort sina val inför det definitiva avskedet till grundskolan och intåget i gymnasiet i höst. En titt på preliminära siffror visar att Vadsbogymnasiet anpassat sin kostym tämligen väl sett till elevkullarna. Undantaget är naturvetenskapliga programmet där antalet förstahandssökande är nästan dubbelt så många som det finns platser.

– En rejäl ökning, vilket kan tänkas bero på de nationella målen och det politiska fokuset. Det finns en medveten satsning på högskoleförberedande program, säger programrektor Birgitta Vallin på Vadsbogymnasiet.

Hoppas på fler

45 sökande till natur är lika många som till samhällsprogrammet. Anstormningen gör att skolledningen, förvaltningen och slutligen också politikerna kan tvingas att tänka om.

– Nu är inte alla behöriga, men inget är satt i sten och vi får givetvis titta över hur vi ska göra, säger Birgitta Vallin.

Totalt har 252 elever Vadsbogymnasiet som förstaval till hösten. 107 av dessa kommer från andra kommuner, 48 elever från Gullspång och 32 från Töreboda. Åtta elever söker sig från Skövde till Mariestad. Vänder man på steken har 47 Mariestadselever Skövde som förstaval. 77 niondeklassare i Töreboda väljer att fortsatt plugga i Skövde jämfört med 14 från Gullspång.

I nuläget har Vadsbogymnasiets profilprogram marinteknik, med riksintag, åtta sökande till 16 platser. Men då finns ännu inga uppgifter om sökande från andra kommuner.

– Eftersom det rör sig om en ganska liten elevkull är det jätteroligt att söktrycket är såpass bra, säger Birgitta Vallin.

Går i vågor

På Vänergymnasiet jublar rektor Arne Tengvall åt ovanligt många sökande. Särskilt restaurang- och livsmedel har fått ett uppsving.

– Lysande! Det är också de signaler vi upplevt under hösten, att det funnits ett ökat intresse för våra utbildningar. Nu blev det lite proppen ur, säger Tengvall.

Även fordons- och transportprogrammet har ett klart godkänt söktryck. I regel brukar det fyllas på med några elever till under vårkanten.

– Det är 50/50 med elever från Mariestad och utifrån. Nu har vi börjat fundera över hur vi ska lösa det här organisatoriskt. Vi ska nog se till att kunna tillsmötesgå elevernas önskemål, säger Arne Tengvall.

Eleverna i årskurs nio har gjort sina val inför det definitiva avskedet till grundskolan och intåget i gymnasiet i höst. En titt på preliminära siffror visar att Vadsbogymnasiet anpassat sin kostym tämligen väl sett till elevkullarna. Undantaget är naturvetenskapliga programmet där antalet förstahandssökande är nästan dubbelt så många som det finns platser.

– En rejäl ökning, vilket kan tänkas bero på de nationella målen och det politiska fokuset. Det finns en medveten satsning på högskoleförberedande program, säger programrektor Birgitta Vallin på Vadsbogymnasiet.

Hoppas på fler

45 sökande till natur är lika många som till samhällsprogrammet. Anstormningen gör att skolledningen, förvaltningen och slutligen också politikerna kan tvingas att tänka om.

– Nu är inte alla behöriga, men inget är satt i sten och vi får givetvis titta över hur vi ska göra, säger Birgitta Vallin.

Totalt har 252 elever Vadsbogymnasiet som förstaval till hösten. 107 av dessa kommer från andra kommuner, 48 elever från Gullspång och 32 från Töreboda. Åtta elever söker sig från Skövde till Mariestad. Vänder man på steken har 47 Mariestadselever Skövde som förstaval. 77 niondeklassare i Töreboda väljer att fortsatt plugga i Skövde jämfört med 14 från Gullspång.

I nuläget har Vadsbogymnasiets profilprogram marinteknik, med riksintag, åtta sökande till 16 platser. Men då finns ännu inga uppgifter om sökande från andra kommuner.

– Eftersom det rör sig om en ganska liten elevkull är det jätteroligt att söktrycket är såpass bra, säger Birgitta Vallin.

Går i vågor

På Vänergymnasiet jublar rektor Arne Tengvall åt ovanligt många sökande. Särskilt restaurang- och livsmedel har fått ett uppsving.

– Lysande! Det är också de signaler vi upplevt under hösten, att det funnits ett ökat intresse för våra utbildningar. Nu blev det lite proppen ur, säger Tengvall.

Även fordons- och transportprogrammet har ett klart godkänt söktryck. I regel brukar det fyllas på med några elever till under vårkanten.

– Det är 50/50 med elever från Mariestad och utifrån. Nu har vi börjat fundera över hur vi ska lösa det här organisatoriskt. Vi ska nog se till att kunna tillsmötesgå elevernas önskemål, säger Arne Tengvall.

Vadsbogymnasiet Sökande val 1 Platser

Barn- och fritids 21 16

Bygg- och anläggning 22 16

Ekonomi 29 24

El- och energi 16 16

Estetiska 15 16

Individuellt program (IAIND) 0 5

Individuellt program (FAFAS) 1 5

Individuellt program (HRHOT) 2 5

Industriteknik 11 16

Naturvetenskap 45 24

Marinteknik 8 16

Samhällsvetenskap 45 60

Teknik 16 24

Vård- och omsorg 21 24

Vänergymnasiet

Fordon (lastbil) 5 8

Fordon- och transport 16 24

Restaurang- och livsmedel 13 8

(bageri och konditori)

Restaurang- och livsmedel 15 16

(kök och servering)

Källa: