17 feb 2015 10:25

17 feb 2015 16:16

Fler bilar trängs i Mariestad

Vid utgången av 2014 hade Mariestad 54 bilar per 100 invånare vilket kan jämföras med rikssnittet på 47 bilar per 100 invånare. För tio år sedan var biltätheten i Mariestad 49 bilar per 100 invånare.

Biltätheten varierar mellan svenska kommuner. Sundbyberg hade den lägsta biltätheten med 28 bilar per 100 invånare. Malung-Sälen har högsta biltätheten med 69 bilar per 100 invånare.

Totalt finns det 12 923 bilar i Mariestad, en ökning med 1 306 bilar sedan 2004.

Under 2014 kunde 6,2 procent av bilarna i Mariestad drivas med alternativa drivmedel som el, etanol och gas, en ökning från 0,3 procent 2004. Samtidigt har andelen bilar som drivs med diesel ökat från 4 till 24 procent, medan andelen som körs på bensin minskat från 95 till 70 procent.

– Med bara 15 år kvar till målet om en fossiloberoende fordonsflotta år 2030 är det tråkigt att 94 procent av alla personbilar i Mariestad fortfarande är bensin- eller dieselbilar, säger Anette Myhr på myndigheten Trafikanalys.

Här några fakta om bilparken i Mariestad vid utgången av 2014:

• Andelen bilar som bara kan köras på bensin: 69,9 procent

• Andelen bilar som bara kan köras på diesel: 23,9 procent

• Andelen bilar som kan köras på etanolbränslet E85: 4,6 procent

• Andelen bilar som kan köras på fordonsgas: 0,6 procent

• Andelen övriga bilar (främst elbilar och hybrider): 1,0 procent

Uppgifterna är hämtade ur tabellverket Fordon i län och kommuner 2014.

Biltätheten varierar mellan svenska kommuner. Sundbyberg hade den lägsta biltätheten med 28 bilar per 100 invånare. Malung-Sälen har högsta biltätheten med 69 bilar per 100 invånare.

Totalt finns det 12 923 bilar i Mariestad, en ökning med 1 306 bilar sedan 2004.

Under 2014 kunde 6,2 procent av bilarna i Mariestad drivas med alternativa drivmedel som el, etanol och gas, en ökning från 0,3 procent 2004. Samtidigt har andelen bilar som drivs med diesel ökat från 4 till 24 procent, medan andelen som körs på bensin minskat från 95 till 70 procent.

– Med bara 15 år kvar till målet om en fossiloberoende fordonsflotta år 2030 är det tråkigt att 94 procent av alla personbilar i Mariestad fortfarande är bensin- eller dieselbilar, säger Anette Myhr på myndigheten Trafikanalys.

Här några fakta om bilparken i Mariestad vid utgången av 2014:

• Andelen bilar som bara kan köras på bensin: 69,9 procent

• Andelen bilar som bara kan köras på diesel: 23,9 procent

• Andelen bilar som kan köras på etanolbränslet E85: 4,6 procent

• Andelen bilar som kan köras på fordonsgas: 0,6 procent

• Andelen övriga bilar (främst elbilar och hybrider): 1,0 procent

Uppgifterna är hämtade ur tabellverket Fordon i län och kommuner 2014.