16 feb 2015 11:25

16 feb 2015 13:35

Överklagar beslut gällande Vristulven

MARIESTAD

Bengt Jalmselius som driver Vristulvens Äventyrscenter har överklagat domen från Mark- och miljödomstolen som fastslog att han måste ta bort sin flotte/flytbrygga i enlighet med länsstyrelsens beslut.

Det var i augusti 2014 som länsstyrelsen polisanmälde ett misstänkt miljöbrott gällande strandskydd i naturreservatet Vristulven.

Länsstyrelsen kommunicerade också ett föreläggande om att ta bort bryggdäcket, vid ett vite på 10 000 kronor.

Jalmselius överklagan inkom till Mark- och miljööverdomstolen vid Svea hovrätt den 10 februari.

Bengt Jalmselius som driver Vristulvens Äventyrscenter har överklagat domen från Mark- och miljödomstolen som fastslog att han måste ta bort sin flotte/flytbrygga i enlighet med länsstyrelsens beslut.

Det var i augusti 2014 som länsstyrelsen polisanmälde ett misstänkt miljöbrott gällande strandskydd i naturreservatet Vristulven.

Länsstyrelsen kommunicerade också ett föreläggande om att ta bort bryggdäcket, vid ett vite på 10 000 kronor.

Jalmselius överklagan inkom till Mark- och miljööverdomstolen vid Svea hovrätt den 10 februari.