13 feb 2015 10:38

13 feb 2015 10:38

Fritt fram att snusa på jobbet

Ett förslag om snusförbud för kommunanställda i Skövde har fått såväl kommunalråd som invånare att se rött. I Mariestad råder rökförbud på arbetstid. Något annat är inte aktuellt.

Var går gränsen mellan hälsosam omtanke och ohälsosam styrning? Frågan är högaktuell i grannkommunen Skövde efter ett förslag om snusförbud för anställda på arbetstid. Bakgrunden till förslaget är att kommunen börjat se över rökreglerna för sina anställda. Idén om prillförbud har upprört många.

Hälsofrämjande

I Mariestads kommun är det sedan fem år tillbaka förbjudet för anställda att röka på arbetstid eller under pauser, dock ej lunchraster. Dessutom råder rökförbud i alla lokaler där kommunal verksamhet bedrivs.

– Syftet med bestämmelsen är att främja god folkhälsa, inte något annat. Det handlar inte om sanktioner eller att straffa någon, säger Stefan Wallenå, personalchef i Mariestads kommun och fortsätter:

– Vi vill skapa en god miljö både för dem som besöker oss och för våra medarbetare.

Får hjälp

Enligt Stefan Wallenå finns det inga planer på att förändra eller utöka reglerna kring anställdas nikotinanvändning.

– Jag tror att fler upplever rökning som ett problem eftersom det, på ett annat sätt än snusning, påverkar människor runtomkring, säger han.

Kommunanställda som vill sluta röka eller snusa kan få hjälp av arbetsgivaren, som då erbjuder gruppaktiviteter hos företagshälsan.

Enligt tobakslagen ska varje arbetsplats arbeta aktivt för att minimera risken för passiv rökning och att medarbetare mot sin vilja utsätts för tobaksrök.

Hemma hos

I kontorsmiljö eller på andra fasta arbetsplatser är det sällan ett bekymmer. Men i äldreomsorgen och andra yrken där anställda åker hem till vård- och omsorgstagare kan det ibland vara knivigt.

– Det är deras hem vi kommer till, både i hemtjänsten och på särskilt boende, och brukarna har ju rätt att röka i sitt hem om de vill. Men de allra flesta kan man prata med och då brukar det gå bra att komma fram till en lösning, säger vård- och omsorgschef Britt Johansson.

Antingen kommer man överens om att vårdtagaren låter bli att röka när personal hälsar på. Eller så sätter kommunen med vårdtagarens tillåtelse in en så kallad rökätare som gör luften friskare.

Var går gränsen mellan hälsosam omtanke och ohälsosam styrning? Frågan är högaktuell i grannkommunen Skövde efter ett förslag om snusförbud för anställda på arbetstid. Bakgrunden till förslaget är att kommunen börjat se över rökreglerna för sina anställda. Idén om prillförbud har upprört många.

Hälsofrämjande

I Mariestads kommun är det sedan fem år tillbaka förbjudet för anställda att röka på arbetstid eller under pauser, dock ej lunchraster. Dessutom råder rökförbud i alla lokaler där kommunal verksamhet bedrivs.

– Syftet med bestämmelsen är att främja god folkhälsa, inte något annat. Det handlar inte om sanktioner eller att straffa någon, säger Stefan Wallenå, personalchef i Mariestads kommun och fortsätter:

– Vi vill skapa en god miljö både för dem som besöker oss och för våra medarbetare.

Får hjälp

Enligt Stefan Wallenå finns det inga planer på att förändra eller utöka reglerna kring anställdas nikotinanvändning.

– Jag tror att fler upplever rökning som ett problem eftersom det, på ett annat sätt än snusning, påverkar människor runtomkring, säger han.

Kommunanställda som vill sluta röka eller snusa kan få hjälp av arbetsgivaren, som då erbjuder gruppaktiviteter hos företagshälsan.

Enligt tobakslagen ska varje arbetsplats arbeta aktivt för att minimera risken för passiv rökning och att medarbetare mot sin vilja utsätts för tobaksrök.

Hemma hos

I kontorsmiljö eller på andra fasta arbetsplatser är det sällan ett bekymmer. Men i äldreomsorgen och andra yrken där anställda åker hem till vård- och omsorgstagare kan det ibland vara knivigt.

– Det är deras hem vi kommer till, både i hemtjänsten och på särskilt boende, och brukarna har ju rätt att röka i sitt hem om de vill. Men de allra flesta kan man prata med och då brukar det gå bra att komma fram till en lösning, säger vård- och omsorgschef Britt Johansson.

Antingen kommer man överens om att vårdtagaren låter bli att röka när personal hälsar på. Eller så sätter kommunen med vårdtagarens tillåtelse in en så kallad rökätare som gör luften friskare.