12 feb 2015 13:00

12 feb 2015 13:00

Regionen öppnar för diskussion

Västra Götalandsregionen bjuder nu in Mariestads kommun för diskussioner om bland annat Kinnekullebanan.

Ledande politiker i Mariestad har under hösten och vintern fört en relativt skarp ton mot regionen. Kritik mot att Skaraborg utarmas på regionjobb är en förklaring till inställningen. En annan är det viktiga beslutet om Kinnekullebanans framtid och elektrifiering av banan.

På kommunstyrelsens senaste möte redogjorde chef för sektor samhällsbyggnad och planeringschef Kristofer Svensson om vad som är på gång:

– Den tredje mars har vi ett inbokat möte i Göteborg med bland andra kollektivtrafikrådet. Regionen öppnar upp för politisk diskussion, med andra ord har vi kommit en bit på väg.

Ledamöterna i kommunstyrelsen är eniga om att det krävs intensivt jobb för att påverka partikamraterna i regionen.

Mariestads kommun har fram till mitten av april att yttra sig angående elektrifiering av Kinnekullebanan.

– En annan diskussion som jag kan tycka borde föras är statlig finansiering. Om regionen lägger så och så mycket, kan då staten tänkas att skjuta till pengar? säger Kristofer Svensson.

Ledande politiker i Mariestad har under hösten och vintern fört en relativt skarp ton mot regionen. Kritik mot att Skaraborg utarmas på regionjobb är en förklaring till inställningen. En annan är det viktiga beslutet om Kinnekullebanans framtid och elektrifiering av banan.

På kommunstyrelsens senaste möte redogjorde chef för sektor samhällsbyggnad och planeringschef Kristofer Svensson om vad som är på gång:

– Den tredje mars har vi ett inbokat möte i Göteborg med bland andra kollektivtrafikrådet. Regionen öppnar upp för politisk diskussion, med andra ord har vi kommit en bit på väg.

Ledamöterna i kommunstyrelsen är eniga om att det krävs intensivt jobb för att påverka partikamraterna i regionen.

Mariestads kommun har fram till mitten av april att yttra sig angående elektrifiering av Kinnekullebanan.

– En annan diskussion som jag kan tycka borde föras är statlig finansiering. Om regionen lägger så och så mycket, kan då staten tänkas att skjuta till pengar? säger Kristofer Svensson.