12 feb 2015 12:42

12 feb 2015 12:42

Kommunen köper va-nät i Sjöängen

MARIESTAD

Kommunstyrelsen har beslutat att ta över ansvaret för vattenförsörjningen i Sjöängenområdet. Detta genom att ersätta Sjöängens va-förening med 2,2 miljoner kronor för samtliga anläggningar och ledningsnät.

Genom detta beslut införlivas området i kommunens verksamhetsområde för vattentjänster.

Kommunstyrelsen ska senare besluta hur kostnaderna ska fördelas mellan va-kollektivet och skattekollektivet. Detta med avseende på att va-kollektivet ska bära kostnaden motsvarande värdet på anläggningen i det nybildade verksamhetsområdet.

Kommunstyrelsen har beslutat att ta över ansvaret för vattenförsörjningen i Sjöängenområdet. Detta genom att ersätta Sjöängens va-förening med 2,2 miljoner kronor för samtliga anläggningar och ledningsnät.

Genom detta beslut införlivas området i kommunens verksamhetsområde för vattentjänster.

Kommunstyrelsen ska senare besluta hur kostnaderna ska fördelas mellan va-kollektivet och skattekollektivet. Detta med avseende på att va-kollektivet ska bära kostnaden motsvarande värdet på anläggningen i det nybildade verksamhetsområdet.