11 feb 2015 13:00

11 feb 2015 13:13

Plan för Tjörnudden överklagas

Samma procedur ännu en gång

Exploateringen av Tjörnudden, vid Brommösund på Torsö, har ännu en gång överklagats av några privatpersoner och av Naturskyddsföreningen.

Samma klagande överklagade framgångsrikt den förra detaljplanen som till slut fick tummen ned av Mark- och miljödomstolen. Kommunen hade överskridit den handlingsfrihet som tillåts i Plan- och bygglagen.

Kommunen valde då att inte överklaga domstolens beslut som tillfälligt stoppade planerna på husbebyggelse i form av sju enfamiljshus.

I stället gjorde man om handläggningen och antog en formellt ny plan i fullmäktige.

Länsstyrelsen gav väntat sig välsignelse till den nya planen, och det är det beslutet som nu överklagats till samma domstol som förra gången.

Permanentboenden

Naturskyddsföreningen anser att allmänhetens reella tillgång till stränder på Torsö minskas genom den föreslagna byggnationen. Man skulle hellre se permanentboenden är fritidshusbebyggelse, då en fast bosatt befolkning tillför mer till bygden, bland annat genom skatteunderlag.

Samma klagande överklagade framgångsrikt den förra detaljplanen som till slut fick tummen ned av Mark- och miljödomstolen. Kommunen hade överskridit den handlingsfrihet som tillåts i Plan- och bygglagen.

Kommunen valde då att inte överklaga domstolens beslut som tillfälligt stoppade planerna på husbebyggelse i form av sju enfamiljshus.

I stället gjorde man om handläggningen och antog en formellt ny plan i fullmäktige.

Länsstyrelsen gav väntat sig välsignelse till den nya planen, och det är det beslutet som nu överklagats till samma domstol som förra gången.

Permanentboenden

Naturskyddsföreningen anser att allmänhetens reella tillgång till stränder på Torsö minskas genom den föreslagna byggnationen. Man skulle hellre se permanentboenden är fritidshusbebyggelse, då en fast bosatt befolkning tillför mer till bygden, bland annat genom skatteunderlag.

  • C. Lundh