11 feb 2015 09:27

11 feb 2015 09:29

Lutar åt hoppgrop i nya Lockerudsskolan

MARIESTAD

Mariestads gymnastikklubb önskar en hoppgrop i samband med att den nya skolan på Lockerud byggs. I dag är det få städer som har hallar med hoppgropp och att hyra in sig på annan ort är ofta ganska kostsamt.

Kommunstyrelsen ställer sig positiv till att inarbeta en hoppgrop i idrottshallen på nya Lockerudsskolan. Marianne Kjellquist (S) påpekar att ifall man jobbar in hoppgropen från början behöver det inte bli så dyrt.

Satsningen på en hoppgrop ses också som positiv ur en jämställdhetsaspekt.

Mariestads gymnastikklubb har en stark medlemstillströmning. I dag har föreningen 200 aktiva barn och ytterligare 100 i kö.

Mariestads gymnastikklubb önskar en hoppgrop i samband med att den nya skolan på Lockerud byggs. I dag är det få städer som har hallar med hoppgropp och att hyra in sig på annan ort är ofta ganska kostsamt.

Kommunstyrelsen ställer sig positiv till att inarbeta en hoppgrop i idrottshallen på nya Lockerudsskolan. Marianne Kjellquist (S) påpekar att ifall man jobbar in hoppgropen från början behöver det inte bli så dyrt.

Satsningen på en hoppgrop ses också som positiv ur en jämställdhetsaspekt.

Mariestads gymnastikklubb har en stark medlemstillströmning. I dag har föreningen 200 aktiva barn och ytterligare 100 i kö.