11 feb 2015 09:47

11 feb 2015 09:48

Långsiktig satsning på musikfestival

MARIESTAD

Kommunstyrelsen har beslutat att godkänna en långsiktig plan för finansiering av Old ox – chamber music festival. Beslutet innebär en utökning av verksamhet kulturs ramar med 200 000 kronor om året.

Den kommunala finansieringen av kammarmusiksfestivalen kommer med ett tilläggsyrkande från Erik Ekblom (M):

– På sikt bör målet vara att arrangemanget bär sina egna kostnader med intentionen att kommunens insatser minskar över tid.

Sture Pettersson (S) och Marie Engström Rosengren (V) undrade vad som händer om kommunen förbinder sig långsiktigt och Västra Götalandsregionen hoppar av.

– Får vi inget av regionen måste vi omvärdera beslutet, säger kommunstyrelsens ordförande Johan Abrahamsson (M).

Kommunstyrelsen har beslutat att godkänna en långsiktig plan för finansiering av Old ox – chamber music festival. Beslutet innebär en utökning av verksamhet kulturs ramar med 200 000 kronor om året.

Den kommunala finansieringen av kammarmusiksfestivalen kommer med ett tilläggsyrkande från Erik Ekblom (M):

– På sikt bör målet vara att arrangemanget bär sina egna kostnader med intentionen att kommunens insatser minskar över tid.

Sture Pettersson (S) och Marie Engström Rosengren (V) undrade vad som händer om kommunen förbinder sig långsiktigt och Västra Götalandsregionen hoppar av.

– Får vi inget av regionen måste vi omvärdera beslutet, säger kommunstyrelsens ordförande Johan Abrahamsson (M).