11 feb 2015 09:07

11 feb 2015 09:19

Ingen borgen för motorklubben

MARIESTAD

Den byggnad som Mariestads motorklubb använder som klubbstuga, restaurang och kansli är mögelskadad. Ett omfattande saneringsarbete måste därför göras, kostnaden beräknas uppgå till 145 000 kronor. För att finansiera saneringen behöver motorklubben ta lån och har i samband med detta ansökt om kommunal borgen.

Tillförordnad kommunchef Maria Vaziri påpekade för kommunstyrelsen att ansökan inte var förenlig med kommunens regler för investeringsbidrag. En enig kommunstyrelse beslutade att avslå Mariestad motorklubbs borgensansökan.

Den byggnad som Mariestads motorklubb använder som klubbstuga, restaurang och kansli är mögelskadad. Ett omfattande saneringsarbete måste därför göras, kostnaden beräknas uppgå till 145 000 kronor. För att finansiera saneringen behöver motorklubben ta lån och har i samband med detta ansökt om kommunal borgen.

Tillförordnad kommunchef Maria Vaziri påpekade för kommunstyrelsen att ansökan inte var förenlig med kommunens regler för investeringsbidrag. En enig kommunstyrelse beslutade att avslå Mariestad motorklubbs borgensansökan.