11 feb 2015 17:12

11 feb 2015 17:13

Hantverkslaboratoriet "föll mellan stolarna"

Hantverkslaboratoriet vid Göteborgs universitet har ett nära samarbete med Dacapo Mariestad.

Sedan starten 2010 har Mariestads kommun finansierat verksamheten med en miljon kronor om året. Det finns även beslut om finansiering kommande tre år.

Däremot blir det inget bidrag för Hantverkslaboratoriet för verksamhetsåret 2014.

– Ansökan kom in väldigt sent, därför yrkar jag på avslag, säger ks-ledamoten Björn Fagerlund (M).

Och avslag blev det, även om Marie Engström Rosengren (V) påpekade att ärendet borde kommit upp för beslut eller behandling i ett betydligt tidigare skede.

Tillförordnad kommunchef Maria Vaziri förklarade att en administrativ miss är anledningen till att ärendet kom till kommunstyrelsen först i februari 2015.

Sedan starten 2010 har Mariestads kommun finansierat verksamheten med en miljon kronor om året. Det finns även beslut om finansiering kommande tre år.

Däremot blir det inget bidrag för Hantverkslaboratoriet för verksamhetsåret 2014.

– Ansökan kom in väldigt sent, därför yrkar jag på avslag, säger ks-ledamoten Björn Fagerlund (M).

Och avslag blev det, även om Marie Engström Rosengren (V) påpekade att ärendet borde kommit upp för beslut eller behandling i ett betydligt tidigare skede.

Tillförordnad kommunchef Maria Vaziri förklarade att en administrativ miss är anledningen till att ärendet kom till kommunstyrelsen först i februari 2015.