11 feb 2015 19:00

12 feb 2015 08:28

Anmälan om dålig ventilation

Ytterligare en anmälan om dålig ventilation på Johannesbergsfängelset har inkommit till miljö- och byggnadsnämnden i Mariestad.

Brevet är undertecknat av en ”anonym långtidsdömd som ej vill ha fler repressalier” och daterat den 30 januari. Fången skriver att utluften stannade den 22 december och att den i skrivande stund ännu inte fungerar bra.

Flera personer med allergier ska ha blivit sjuka. Brevskrivaren noterar också att sopkärlen bara står cirka fem meter från köket där mat tillagas och förvaras. Han efterfrågar en oanmäld kontroll eftersom ”anstalten tror sig stå över gällande bestämmelser”.

Miljö- och byggnadsnämnden har ännu inte hunnit granska ärendet.

Fängelset fick redan i juli förra året klagomål från fångarna om ventilationen i badrum, kök och celler. Men också om imma på fönstren i duschrummen, att badrummen luktade avlopp, att det fanns mögel i badrum och kök samt att silverfiskar fanns i celler och gemensamma utrymmen.

Nämnden konstaterade då att fängelset utifrån miljöbalkens definition är att betrakta som ett tillfälligt boende och att verksamhetsutövaren ska motverka och förebygga olägenheter för människors hälsa. Man krävde ett svar från Kriminalvårdens ledning och detta inkom ett par veckor senare.

Det noterades att behandling mot silverfiskarna inletts och att kontakt tagits med fastighetsägaren angående klagomålen på ventilationen. Men nu är alltså ventilationen åter uppe på dagordningen i och med det nya klagomålet.

Brevet är undertecknat av en ”anonym långtidsdömd som ej vill ha fler repressalier” och daterat den 30 januari. Fången skriver att utluften stannade den 22 december och att den i skrivande stund ännu inte fungerar bra.

Flera personer med allergier ska ha blivit sjuka. Brevskrivaren noterar också att sopkärlen bara står cirka fem meter från köket där mat tillagas och förvaras. Han efterfrågar en oanmäld kontroll eftersom ”anstalten tror sig stå över gällande bestämmelser”.

Miljö- och byggnadsnämnden har ännu inte hunnit granska ärendet.

Fängelset fick redan i juli förra året klagomål från fångarna om ventilationen i badrum, kök och celler. Men också om imma på fönstren i duschrummen, att badrummen luktade avlopp, att det fanns mögel i badrum och kök samt att silverfiskar fanns i celler och gemensamma utrymmen.

Nämnden konstaterade då att fängelset utifrån miljöbalkens definition är att betrakta som ett tillfälligt boende och att verksamhetsutövaren ska motverka och förebygga olägenheter för människors hälsa. Man krävde ett svar från Kriminalvårdens ledning och detta inkom ett par veckor senare.

Det noterades att behandling mot silverfiskarna inletts och att kontakt tagits med fastighetsägaren angående klagomålen på ventilationen. Men nu är alltså ventilationen åter uppe på dagordningen i och med det nya klagomålet.