10 feb 2015 20:00

10 feb 2015 20:26

Så mycket tjänar Mariestadsbon

Nettoinkomsten sjönk på flera håll i länet

Nettoinkomsten för Sveriges invånare över 20 år låg på drygt 200 000 kronor under 2013.
Största inkomstökningen jämfört med 2012 skedde i Sorsele, medan nettoinkomsterna sjönk i åtta kommuner. Fem av dessa ligger i Västra Götaland.

Det är siffror från Sveriges kommuner och landstings databas som ligger till grund för statistiken.

Nettoinkomsten är summan av alla skattepliktiga och skattefria inkomster som förvärvs- och kapitalinkomster och transfereringar minus skatt och övriga negativa transfer.

Inkomsten är i huvudsak beräknad per individ.

Markant nedgång

De fem kommunerna i Västra Götaland med en markant nedgång av dessa nettoinkomster från 2012 till 2013 är Grästorp (-1 408 kr), Skara (-1 028 kr), Trollhättan (-895 kr), Munkedal (-590 kr) och Svenljunga (-419 kr).

Trosa i Södermanlands län hade landets största minskning med 1 752 kronor.

Sett till alla landets kommuner var det fråga om en nettoinkomstökning på i snitt 3 156 kronor om man jämför 2013 med året innan.

Tjörn i täten

I Västra Götaland hade Tjörn den största ökningen med 7 518 kronor.

Både Mariestad och Töreboda klarade sig över genomsnittsökningen för riket, medan Gullspång hamnade under.

194 310 kronor

I Mariestad vad denna nettoinkomst 194 310 kronor under 2013, en ökning med 3 919 kronor.

I Töreboda var nettoinkomsten 180 220 kronor, en ökning med 3 471 kronor.

I Gullspång var nettoinkomsten 173 353 kronor, en ökning med 2 635 kronor.

Det är siffror från Sveriges kommuner och landstings databas som ligger till grund för statistiken.

Nettoinkomsten är summan av alla skattepliktiga och skattefria inkomster som förvärvs- och kapitalinkomster och transfereringar minus skatt och övriga negativa transfer.

Inkomsten är i huvudsak beräknad per individ.

Markant nedgång

De fem kommunerna i Västra Götaland med en markant nedgång av dessa nettoinkomster från 2012 till 2013 är Grästorp (-1 408 kr), Skara (-1 028 kr), Trollhättan (-895 kr), Munkedal (-590 kr) och Svenljunga (-419 kr).

Trosa i Södermanlands län hade landets största minskning med 1 752 kronor.

Sett till alla landets kommuner var det fråga om en nettoinkomstökning på i snitt 3 156 kronor om man jämför 2013 med året innan.

Tjörn i täten

I Västra Götaland hade Tjörn den största ökningen med 7 518 kronor.

Både Mariestad och Töreboda klarade sig över genomsnittsökningen för riket, medan Gullspång hamnade under.

194 310 kronor

I Mariestad vad denna nettoinkomst 194 310 kronor under 2013, en ökning med 3 919 kronor.

I Töreboda var nettoinkomsten 180 220 kronor, en ökning med 3 471 kronor.

I Gullspång var nettoinkomsten 173 353 kronor, en ökning med 2 635 kronor.

  • C. Lundh