10 feb 2015 11:01

10 feb 2015 11:02

Nej till konstprojekt

MARIESTAD

Kulturchef Maria Henrikssons ambition är att genomföra en omfattande studie och konstprojekt kring den Mariestadsfödde konstnären Bror Kronstrand. Satsningen var tänkt att krönas med en utställning med titeln ”Målaren och tiden” i sommar.

Kommunstyrelsen säger nej till att finansiera projektet med 325 000 kronor. Beslutet motiveras med att endast Västra Götalandsregionen sagt ja till att bidra med medel i dagsläget. Total kostnad för projektet är 775 000 kronor.

– För mycket är oklart kring ekonomin då flera ansökningar måste göras. Vi tror på projektet, så det får återkomma nästa år, säger kommunstyrelsens ordförande Johan Abrahamsson (M).

– Jag tillstyrker Johan Abrahamssons yrkande om avslag. Det är svårt att förstå underlagen, säger Marie Engström Rosengren (V).

Kulturchef Maria Henrikssons ambition är att genomföra en omfattande studie och konstprojekt kring den Mariestadsfödde konstnären Bror Kronstrand. Satsningen var tänkt att krönas med en utställning med titeln ”Målaren och tiden” i sommar.

Kommunstyrelsen säger nej till att finansiera projektet med 325 000 kronor. Beslutet motiveras med att endast Västra Götalandsregionen sagt ja till att bidra med medel i dagsläget. Total kostnad för projektet är 775 000 kronor.

– För mycket är oklart kring ekonomin då flera ansökningar måste göras. Vi tror på projektet, så det får återkomma nästa år, säger kommunstyrelsens ordförande Johan Abrahamsson (M).

– Jag tillstyrker Johan Abrahamssons yrkande om avslag. Det är svårt att förstå underlagen, säger Marie Engström Rosengren (V).