10 feb 2015 10:51

10 feb 2015 10:51

Elev fixar discgolfbana

För två år sedan avslog fullmäktige ett medborgarförslag om att anlägga en discgolfbana i Mariestads kommun. Förslaget föll då på finansieringen och projektets omfattning. Det var dock ett oenigt fullmäktige som tog beslut.

Nu är discgolfen åter på tapeten när Josua Ernvik, åttondeklassare på Ekhamraskolan, ansökt om ett kommunalt bidrag på 15 000 kronor för en discgolfbana i Johannesbergsområdet. ”Hjälp oss att göra Mariestad till en roligare, aktivare och friskare stad”, står det i ansökan.

Kommunstyrelsen säger ja till Ekhamraelevens ansökan. Josua har tidigare fått klartecken från Korpen om att de kommer att skjuta till 12 000 kronor.

Nu gäller det för Josua och hans kamrater på Ekhamra att fortsätta leta sponsorer då discgolfbanan totalt kommer att kosta runt 70 000 kronor.

För två år sedan avslog fullmäktige ett medborgarförslag om att anlägga en discgolfbana i Mariestads kommun. Förslaget föll då på finansieringen och projektets omfattning. Det var dock ett oenigt fullmäktige som tog beslut.

Nu är discgolfen åter på tapeten när Josua Ernvik, åttondeklassare på Ekhamraskolan, ansökt om ett kommunalt bidrag på 15 000 kronor för en discgolfbana i Johannesbergsområdet. ”Hjälp oss att göra Mariestad till en roligare, aktivare och friskare stad”, står det i ansökan.

Kommunstyrelsen säger ja till Ekhamraelevens ansökan. Josua har tidigare fått klartecken från Korpen om att de kommer att skjuta till 12 000 kronor.

Nu gäller det för Josua och hans kamrater på Ekhamra att fortsätta leta sponsorer då discgolfbanan totalt kommer att kosta runt 70 000 kronor.