09 feb 2015 22:18

09 feb 2015 22:18

Kammarrätten gick på socialkontorets linje

När en Mariestadsbo begärde ut en äldre mans journaler sa socialkontoret nej. Nu får kommunen stöd av kammarrätten.

Mariestadsbon begärde i november förra året ut sekretessbelagda uppgifter från en äldre mans journaler, med hänvisning till att han fått fullmakt av den äldre mannen. Socialkontoret i Mariestad, som har handlingarna, nekade mannen uppgifterna eftersom fullmakten visade sig inte gälla.

Rätt med nej

Mariestadsbon överklagade socialkontorets beslut till Kammarrätten i Jönköping. Därifrån konstateras dels att fullmakterna varit alltför generellt skrivna, dels att uppgifterna om fullmakternas giltighet går isär. ”Socialnämnden har därför haft fog för sitt beslut att neka”, skriver kammarrätten i sin dom.

Överklagandet lämnades in efter att Justitieombudsmannen (JO) i november kritiserat Mariestads kommun för sin hantering av samma ärende. Kritiken gällde att kommunen borde gett Mariestadsbon ett skriftligt beslut om avslag. Däremot hade JO inga synpunkter på innehållet i beslutet.

Mariestadsbon begärde i november förra året ut sekretessbelagda uppgifter från en äldre mans journaler, med hänvisning till att han fått fullmakt av den äldre mannen. Socialkontoret i Mariestad, som har handlingarna, nekade mannen uppgifterna eftersom fullmakten visade sig inte gälla.

Rätt med nej

Mariestadsbon överklagade socialkontorets beslut till Kammarrätten i Jönköping. Därifrån konstateras dels att fullmakterna varit alltför generellt skrivna, dels att uppgifterna om fullmakternas giltighet går isär. ”Socialnämnden har därför haft fog för sitt beslut att neka”, skriver kammarrätten i sin dom.

Överklagandet lämnades in efter att Justitieombudsmannen (JO) i november kritiserat Mariestads kommun för sin hantering av samma ärende. Kritiken gällde att kommunen borde gett Mariestadsbon ett skriftligt beslut om avslag. Däremot hade JO inga synpunkter på innehållet i beslutet.