07 feb 2015 10:10

07 feb 2015 14:40

Lex Maria-anmälan efter självmord

En patient med en psykiatrisk sjukdom samt missbruksproblematik sökte hjälp vid Skaraborgs sjukhus psykiatriska akutmottagning.

Efter bedömning skickas patienten hem. Besöket ska följas upp med samtal vid den psykiatriska öppenvården.

Dagen efter tog patienten sitt liv.

Skas har inlett en händelseanalys och anmält ärendet, enligt Lex Maria, till Inspektionen för vård och omsorg, Ivo.

Efter bedömning skickas patienten hem. Besöket ska följas upp med samtal vid den psykiatriska öppenvården.

Dagen efter tog patienten sitt liv.

Skas har inlett en händelseanalys och anmält ärendet, enligt Lex Maria, till Inspektionen för vård och omsorg, Ivo.