02 feb 2015 20:20

02 feb 2015 20:20

Trio tar över restaurangerna

Folklig mat på Jubileumsteatern och 50-talsfika på Café Holmen. Nu är det klart vilka som ska fylla restaurangerna på Karlsholme.

– De har presenterat ett fantastiskt förslag och vi tror på konceptet, säger Bosse Sjöberg, ordförande i folkparksföreningen.

”De” är å ena sidan Anita Odén Blomqvist; Lyrestadsbo och innehavare av DS Smiths lunchrestaurang. Å andra sidan René Olsson och Daniel Wahlström; göteborgare, erfarna kockar och dessutom far och son.

Medan den förstnämnda tar över Café Holmens lokaler satsar de båda andra i Jubileumsteatern. Men några konkurrenter blir de inte – tvärtom. De tre har tillsammans med Köttexägaren Tore Eriksson bildat ett bolag som skrivit ett samlat avtal med folkparksföreningen.

– Jag tror mer på samarbete än på konkurrens, även gentemot restaurangerna i övriga stan. Tillsammans kan vi lyckas bättre än vi gör ensamma, säger René Olsson och får medhåll av Anita Odén Blomqvist.

Allt ska på plats

I Jubileumsteatern blir det enbart luncher till att börja med; under försommaren ska à la carte ”i folklig ton” komma i gång. Café Holmen blir ett renodlat kafé – kanske med lite 50-talsstuk allt eftersom.

– Det finns ju ett stort bilintresse här i stan, konstaterar Anita Odén Blomqvist.

Den 1 mars ska de båda verksamheterna slå upp portarna för första gången.

– Innan dess måste vi köpa in allt från tandpetare till kassaregister, så vi får hoppas att allt går i lås. I dag har vi i alla fall fått möblerna, säger René Olsson och betonar att det är sonen Daniel, som vid detta möte var på resande fot, som kommer att stå i fören när de väl öppnar.

– Tore och jag finns med där bakom medan Anita och Daniel är ansiktena utåt, förklarar han.

– De har presenterat ett fantastiskt förslag och vi tror på konceptet, säger Bosse Sjöberg, ordförande i folkparksföreningen.

”De” är å ena sidan Anita Odén Blomqvist; Lyrestadsbo och innehavare av DS Smiths lunchrestaurang. Å andra sidan René Olsson och Daniel Wahlström; göteborgare, erfarna kockar och dessutom far och son.

Medan den förstnämnda tar över Café Holmens lokaler satsar de båda andra i Jubileumsteatern. Men några konkurrenter blir de inte – tvärtom. De tre har tillsammans med Köttexägaren Tore Eriksson bildat ett bolag som skrivit ett samlat avtal med folkparksföreningen.

– Jag tror mer på samarbete än på konkurrens, även gentemot restaurangerna i övriga stan. Tillsammans kan vi lyckas bättre än vi gör ensamma, säger René Olsson och får medhåll av Anita Odén Blomqvist.

Allt ska på plats

I Jubileumsteatern blir det enbart luncher till att börja med; under försommaren ska à la carte ”i folklig ton” komma i gång. Café Holmen blir ett renodlat kafé – kanske med lite 50-talsstuk allt eftersom.

– Det finns ju ett stort bilintresse här i stan, konstaterar Anita Odén Blomqvist.

Den 1 mars ska de båda verksamheterna slå upp portarna för första gången.

– Innan dess måste vi köpa in allt från tandpetare till kassaregister, så vi får hoppas att allt går i lås. I dag har vi i alla fall fått möblerna, säger René Olsson och betonar att det är sonen Daniel, som vid detta möte var på resande fot, som kommer att stå i fören när de väl öppnar.

– Tore och jag finns med där bakom medan Anita och Daniel är ansiktena utåt, förklarar han.