30 jan 2015 17:25

02 feb 2015 11:02

"Vi behöver få en bild över helheten"

SKARABORG: Slutenvården kan påverkas av utredningen om psykakuten

Skaraborgs sjukhus vill utreda var psykakuten ska placeras. Då kan slutenvården inom psykiatrin i Falköping påverkas.
– Vi behöver få en bild över helheten, säger ordföranden Ulla-Britt Hagstöm (FP).

Skas har äskat medel för en ny psykakut i Falköping, men regionens ägarutskott vill ha svar på vissa frågor innan den ger klartecken.

– Bland annat hur vi gör när patienter på psykakuten behöver somatisk, exempelvis medicinsk, vård; eller vice versa naturligtvis. Då kan det vara bra att mottagningarna finns bredvid varandra i Skövde, säger Hagström och tillägger:

– Vi vill noga utreda och ska begära hos regionstyrelsen om att få göra det.

Kommer även slutenvården, som just nu finns i Falköping, att omfattas av utredningen?

– Vi har inte diskuterat den, men det kan bli så. Det står helt öppet, men vi behöver få en helhetsbild.

När ska utredningen vara klar?

– Vi ska träffa ägarutskottet och förhoppningsvis tas det upp på deras möte i februari. Det måste gå snabbt, psykiatrin inom Skas fungerar inte som den ska. Vi måste ha en säker vård.

Oro i Falköping

I Falköping, främst från Socialdemokraterna, uttrycks det stora oro för vad en flytt av slutenvården, som har cirka 200 medarbetare, skulle innebära.

– Min åsikt är att orten inte spelar en så stor roll, enheterna ska vara där vi kan ge den bästa vården, säger Ulla-Britt Hagström.

Förstår du oron?

– Socialdemokraterna är tidiga med att oroa sig. Det går inte att svara på vad som händer, vi ska se vad som är positivt och negativt. Sedan får vi se.

Skas har äskat medel för en ny psykakut i Falköping, men regionens ägarutskott vill ha svar på vissa frågor innan den ger klartecken.

– Bland annat hur vi gör när patienter på psykakuten behöver somatisk, exempelvis medicinsk, vård; eller vice versa naturligtvis. Då kan det vara bra att mottagningarna finns bredvid varandra i Skövde, säger Hagström och tillägger:

– Vi vill noga utreda och ska begära hos regionstyrelsen om att få göra det.

Kommer även slutenvården, som just nu finns i Falköping, att omfattas av utredningen?

– Vi har inte diskuterat den, men det kan bli så. Det står helt öppet, men vi behöver få en helhetsbild.

När ska utredningen vara klar?

– Vi ska träffa ägarutskottet och förhoppningsvis tas det upp på deras möte i februari. Det måste gå snabbt, psykiatrin inom Skas fungerar inte som den ska. Vi måste ha en säker vård.

Oro i Falköping

I Falköping, främst från Socialdemokraterna, uttrycks det stora oro för vad en flytt av slutenvården, som har cirka 200 medarbetare, skulle innebära.

– Min åsikt är att orten inte spelar en så stor roll, enheterna ska vara där vi kan ge den bästa vården, säger Ulla-Britt Hagström.

Förstår du oron?

– Socialdemokraterna är tidiga med att oroa sig. Det går inte att svara på vad som händer, vi ska se vad som är positivt och negativt. Sedan får vi se.