30 jan 2015 15:39

30 jan 2015 15:39

En efterlängtad satsning

MARIESTAD: Socialen och skolan verkar tillsammans på Marieholm

”Äntligen”. Var ordet på mångas läppar när medborgarresurs Lotsen invigdes på Marieholmsskolan.
– Politiskt har vi jobbat för det här i många år, säger oppositionsrådet Marianne Kjellquist (S).

Maria Nova på gamla Mariaskolan fokuserar på vuxna i behov av stöd. Nu finns motsvarigheten för unga på Marieholmsskolan och kommunen fortsätter att satsa på det uttalade målet om ökad samverkan mellan sektor stöd och omsorg och sektor utbildning.

På fredagen var det pompa och ståt när tjänstemän och politiker presenterade nyrenoverade och verksamhetsanpassade lokaler i den delen Komvux tidigare huserade i.

– Nu har vi fått en spelplan och goda förutsättningar, nu är det bara att börja, säger elevhälsochef Stina Lindell.

Samarbete

Framöver kommer socialtjänstens barn- och ungdomsenhet, LSS-handläggare, familjebehandling, delar av kommunens elevhälsa, specialpedagoger med flera att samsas på Marieholm i det som går under samlingsnamnet Lotsen.

– Jag tänker att vi kan bli ännu bättre på individuellt anpassade insatser. Tidigare har socialen och skolan ibland haft fel förväntningar på varandra, nu får vi möjligheter att samverka på ett helt annat sätt, säger Ifo-chefen Anette Karlsson.

– Det är ett stort dilemma i många kommuner när barn faller mellan stolarna och när olika verksamheter inte förstår varandra, tillägger Stina Lindell.

Socialnämndens ordförande Jan Hallström (FP) och Anette Karlsson (M) ger två stora tummar upp för satsningen och tror på en effektivare organisation där fler barn och ungdomar kan få rätt hjälp i ett tidigt skede.

En annan person som har anledning att vara glad är skolpyskologen Peter Byström som numera har en kollega på heltid i form av Cecilia Karlsson.

– Vi behöver samverka mer, nu blir det arbetet lättare. Samtidigt finns det fortfarande tydliga gränser mellan våra verksamheter, säger Byström.

Maria Nova på gamla Mariaskolan fokuserar på vuxna i behov av stöd. Nu finns motsvarigheten för unga på Marieholmsskolan och kommunen fortsätter att satsa på det uttalade målet om ökad samverkan mellan sektor stöd och omsorg och sektor utbildning.

På fredagen var det pompa och ståt när tjänstemän och politiker presenterade nyrenoverade och verksamhetsanpassade lokaler i den delen Komvux tidigare huserade i.

– Nu har vi fått en spelplan och goda förutsättningar, nu är det bara att börja, säger elevhälsochef Stina Lindell.

Samarbete

Framöver kommer socialtjänstens barn- och ungdomsenhet, LSS-handläggare, familjebehandling, delar av kommunens elevhälsa, specialpedagoger med flera att samsas på Marieholm i det som går under samlingsnamnet Lotsen.

– Jag tänker att vi kan bli ännu bättre på individuellt anpassade insatser. Tidigare har socialen och skolan ibland haft fel förväntningar på varandra, nu får vi möjligheter att samverka på ett helt annat sätt, säger Ifo-chefen Anette Karlsson.

– Det är ett stort dilemma i många kommuner när barn faller mellan stolarna och när olika verksamheter inte förstår varandra, tillägger Stina Lindell.

Socialnämndens ordförande Jan Hallström (FP) och Anette Karlsson (M) ger två stora tummar upp för satsningen och tror på en effektivare organisation där fler barn och ungdomar kan få rätt hjälp i ett tidigt skede.

En annan person som har anledning att vara glad är skolpyskologen Peter Byström som numera har en kollega på heltid i form av Cecilia Karlsson.

– Vi behöver samverka mer, nu blir det arbetet lättare. Samtidigt finns det fortfarande tydliga gränser mellan våra verksamheter, säger Byström.