28 jan 2015 19:34

29 jan 2015 05:53

Mer ekologiskt i måltiderna

REGIONEN

Efterfrågan på ekologiska livsmedel i regionens verksamheter ökar. Under 2014 ökade andelen ekologiskt till 37 procent, jämfört med 29 procent året innan, enligt ett pressmeddelande.

Varje år serveras till 4,3 miljoner måltider i regionens regi. 2014 köptes det in livsmedel för 140 miljoner kronor. Målet till 2016 är att andelen ekologiska livsmedel ska uppgå till minst 40 procent. Att köpa fler ekologiska livsmedel är även en del i målet att minska klimatpåverkan.

Efterfrågan på ekologiska livsmedel i regionens verksamheter ökar. Under 2014 ökade andelen ekologiskt till 37 procent, jämfört med 29 procent året innan, enligt ett pressmeddelande.

Varje år serveras till 4,3 miljoner måltider i regionens regi. 2014 köptes det in livsmedel för 140 miljoner kronor. Målet till 2016 är att andelen ekologiska livsmedel ska uppgå till minst 40 procent. Att köpa fler ekologiska livsmedel är även en del i målet att minska klimatpåverkan.