28 jan 2015 19:13

29 jan 2015 05:55

Inget besked om ungdomsmottagningar

Frågan om ungdomsmottagningarnas förutsättningar är fortfarande oklara.

Regionstyrelsen har uppdraget att utreda hur ungdomsmottagningarna kan ges bättre förutsättningar att erbjuda stöd på lika villkor. Att nå en gemensam standard är ett viktigt mål.

Hälso- och sjukvårdsstyrelsen, HSS, som ersätt det tidigare utskottet bordlade under onsdagen frågan för tredje gången. Baskompetensen har utretts och det finns ett förslag.

– Men det gäller även ekonomi. Det gäller att hitta en bra standard på nivån. Vi är beredda att satsa, men måste stämma av med hälso- och sjukvårdsnämnderna som ju ska finansiera verksamheten. Samtidigt finns det en oro i samarbetet med kommunerna. Några i mellersta Älvsborg har hotat med att hoppa av samarbetet, säger Jonas Andersson (FP), ordförande i HSS.

Frågan ska utreda ytterligare och tas upp om en månad. I dagsläget finns det 54 ungdomsmottagningar i Västra Götaland. Regionen är huvudman för 46.

I ett yttrande över en remiss om speciallivsmedel till barn och unga förskrivna inom läkemedelsförmånerna, gillar regionen förslagen till ändringar. Bland annat att regioner och landsting får möjlighet att upphandla och distribuera produkter i egen regi. Listan med produkter föreslås tas bort och på sikt ska även dietist få förskrivningsrätt.

– Hanteringen blir lättare, patienten och familjerna har större möjligheter att få de varor de vill ha, säger hälso- och sjukvårdsdirektör Ann Söderström.

Ny beredning

HSS har inrättat en psykiatriberedning, bestående av 13 ledamöter, som ska bereda frågor och rapportera till styrelsen.

– Kompetensfrågan är en viktig del, kanske den allra viktigaste. Samtidigt ska den se hur de 200 miljonerna regionledningen skjutit till extra under de närmaste tre åren ska användas, säger Jonas Andersson.

Regionrådet Monica Selin (MP) är ordförande. Gunilla Druve Jansson (C) och Susanne Larsson (S) är Skaraborgs representanter.

Regionstyrelsen har uppdraget att utreda hur ungdomsmottagningarna kan ges bättre förutsättningar att erbjuda stöd på lika villkor. Att nå en gemensam standard är ett viktigt mål.

Hälso- och sjukvårdsstyrelsen, HSS, som ersätt det tidigare utskottet bordlade under onsdagen frågan för tredje gången. Baskompetensen har utretts och det finns ett förslag.

– Men det gäller även ekonomi. Det gäller att hitta en bra standard på nivån. Vi är beredda att satsa, men måste stämma av med hälso- och sjukvårdsnämnderna som ju ska finansiera verksamheten. Samtidigt finns det en oro i samarbetet med kommunerna. Några i mellersta Älvsborg har hotat med att hoppa av samarbetet, säger Jonas Andersson (FP), ordförande i HSS.

Frågan ska utreda ytterligare och tas upp om en månad. I dagsläget finns det 54 ungdomsmottagningar i Västra Götaland. Regionen är huvudman för 46.

I ett yttrande över en remiss om speciallivsmedel till barn och unga förskrivna inom läkemedelsförmånerna, gillar regionen förslagen till ändringar. Bland annat att regioner och landsting får möjlighet att upphandla och distribuera produkter i egen regi. Listan med produkter föreslås tas bort och på sikt ska även dietist få förskrivningsrätt.

– Hanteringen blir lättare, patienten och familjerna har större möjligheter att få de varor de vill ha, säger hälso- och sjukvårdsdirektör Ann Söderström.

Ny beredning

HSS har inrättat en psykiatriberedning, bestående av 13 ledamöter, som ska bereda frågor och rapportera till styrelsen.

– Kompetensfrågan är en viktig del, kanske den allra viktigaste. Samtidigt ska den se hur de 200 miljonerna regionledningen skjutit till extra under de närmaste tre åren ska användas, säger Jonas Andersson.

Regionrådet Monica Selin (MP) är ordförande. Gunilla Druve Jansson (C) och Susanne Larsson (S) är Skaraborgs representanter.