28 jan 2015 16:40

29 jan 2015 10:05

Bygglov beviljat för asylboende

MARIESTAD: Oenig nämnd tog beslut i segsliten fråga

Vallby herrgård beviljas bygglov för en tillfällig paviljong för flyktingboende.
Beslutet i miljö- och byggnadsnämnden var dock inte enhälligt.

Bygglovsärendet, inlämnat av fastighetsägaren Raili Kosonen på Vallby herrgård, har stötts och blötts i miljö- och byggnadsnämnden vid flera tillfällen under det gångna året. I december återremitterades ärendet med motiveringen att svarstiden från berörda grannar inte gått ut.

Vid årsskiftet tillträdde nya ledamöter och på nämndens första sammanträde i onsdags var Vallby åter uppe på dagordningen.

Efter diskussion och votering står det nu klart att bygglov beviljas. Vid voteringen röstade nio ledamöter för ett godkännande, medan fyra röstade emot. Hur rösterna utföll bland ledamöterna blir offentligt först när protokollet justerats på måndag.

– Jag har inga kommenterar att ge dig förrän det är justerat, säger Kjell Lindholm (C) från Gullspång, ordförande i miljö- och byggnadsnämnden.

Björn Fagerlund (M) från Mariestad, vice ordförande, avböjer också kommentarer.

– Ta det med Kjell Lindholm, säger han.

”Senast april”

I beslutsunderlaget från miljö- och byggförvaltningen anges att ”anläggningen är en mindre byggnad av vandrarhemskaraktär invid de befintliga byggnaderna som finns på fastigheten, byggnaden kommer inte vara synlig från E20 och skyddsavstånd till både vägen och pumpstationen är uppfyllda.” Vidare framgår att det yttrande som inkommit, där ägarna till en grannfastighet motsatt sig planerna, inte ”utgör sakskäl för att bygglovet inte ska beviljas.”

Nämndsprotokollet ska som sagt justeras på måndag. När det skickats ut finns möjlighet att inom tre veckor överklaga beslutet.

Bert Karlsson, vars bolag Jokarjo AB fått tilldelningsbeslut av Migrationsverket för ett asylboende med 50 platser på Vallby herrgård, är nu redo att gå vidare. Men för att skrida till verket krävs också ett startbesked från kommunen.

– Så fort papperen är klara ska vi ta en ny kontakt med Migrationsverket. Vi är på gång att öppna flera nya boenden för tillfället, men senast april räknar jag med att Vallby ska vara i gång, säger Bert Karlsson till MT.

Bygglovsärendet, inlämnat av fastighetsägaren Raili Kosonen på Vallby herrgård, har stötts och blötts i miljö- och byggnadsnämnden vid flera tillfällen under det gångna året. I december återremitterades ärendet med motiveringen att svarstiden från berörda grannar inte gått ut.

Vid årsskiftet tillträdde nya ledamöter och på nämndens första sammanträde i onsdags var Vallby åter uppe på dagordningen.

Efter diskussion och votering står det nu klart att bygglov beviljas. Vid voteringen röstade nio ledamöter för ett godkännande, medan fyra röstade emot. Hur rösterna utföll bland ledamöterna blir offentligt först när protokollet justerats på måndag.

– Jag har inga kommenterar att ge dig förrän det är justerat, säger Kjell Lindholm (C) från Gullspång, ordförande i miljö- och byggnadsnämnden.

Björn Fagerlund (M) från Mariestad, vice ordförande, avböjer också kommentarer.

– Ta det med Kjell Lindholm, säger han.

”Senast april”

I beslutsunderlaget från miljö- och byggförvaltningen anges att ”anläggningen är en mindre byggnad av vandrarhemskaraktär invid de befintliga byggnaderna som finns på fastigheten, byggnaden kommer inte vara synlig från E20 och skyddsavstånd till både vägen och pumpstationen är uppfyllda.” Vidare framgår att det yttrande som inkommit, där ägarna till en grannfastighet motsatt sig planerna, inte ”utgör sakskäl för att bygglovet inte ska beviljas.”

Nämndsprotokollet ska som sagt justeras på måndag. När det skickats ut finns möjlighet att inom tre veckor överklaga beslutet.

Bert Karlsson, vars bolag Jokarjo AB fått tilldelningsbeslut av Migrationsverket för ett asylboende med 50 platser på Vallby herrgård, är nu redo att gå vidare. Men för att skrida till verket krävs också ett startbesked från kommunen.

– Så fort papperen är klara ska vi ta en ny kontakt med Migrationsverket. Vi är på gång att öppna flera nya boenden för tillfället, men senast april räknar jag med att Vallby ska vara i gång, säger Bert Karlsson till MT.