26 jan 2015 18:13

29 jan 2015 05:53

Första mötet med den nya nämnden

Sedan årsskiftet har två hälso- och sjukvårdsnämnder i Skaraborg slagits samman till en.
– Det bli säkert bra med en nämnd, säger ordföranden Gunilla Druve Jansson (C).

Den nya nämnden, som omsätter drygt 4,5 miljarder, är ansvarig för att invånarna i 15 kommuner får den vård de behöver och har rätt till. Ingen annan av de fyra övriga nämnderna i regionen har lika många kommuner, men befolkningsmässigt är Göteborg större.

– Vi har ju ett sjukhusområde i Skaraborg, vi har en naturlig motpart.

Psykiatrin

Under måndagsmötet skulle ledamöterna ha fått en genomgång av läget inom psykiatrin, men frågan sköts på framtiden, då Skaraborgs sjukhus styrelse ska ta upp frågan först. Samtidigt har regionens hälso- och sjukvårdsstyrelse bildat en psykiatriberedning. I den kommer bland andra Gunilla Druve Jansson och Susanne Larsson (S) att ingå.

– Vi kommer att få jobba mycket med psykiatrin under mandatperioden.

”För dålig”

I måndagens tidning skrev vi om att andelen läkemedelsavstängningar för de skaraborgare som är 75 och äldre, låg på drygt 36 procent under 2014, vilket var en bit under regionsnittet på 50 procent.

– Vi ska titta vidare på det, siffran är för dålig. Det måste bli mer samverkan med den kommunala vården, även om ansvaret ligger på vårdcentralerna, säger Gunilla Druve Jansson (C).

Andelen som listar sig hos privata vårdcentraler har ökat från 19 procent 2009 till 25 procent förra året.

– Det är bara att gratulera vårdgivarna att de har fler att välja mellan.

Kostnaden för rehabilitering har ökat sedan vårdval rehab infördes. Antalet besök har ökat, men budgetmässigt ligger nämnden kvar på samma nivå.

– Förhoppningsvis kan vi minska sjukskrivningarna. Då är mycket vunnet, säger Gunilla Druve Jansson.

Den nya nämnden, som omsätter drygt 4,5 miljarder, är ansvarig för att invånarna i 15 kommuner får den vård de behöver och har rätt till. Ingen annan av de fyra övriga nämnderna i regionen har lika många kommuner, men befolkningsmässigt är Göteborg större.

– Vi har ju ett sjukhusområde i Skaraborg, vi har en naturlig motpart.

Psykiatrin

Under måndagsmötet skulle ledamöterna ha fått en genomgång av läget inom psykiatrin, men frågan sköts på framtiden, då Skaraborgs sjukhus styrelse ska ta upp frågan först. Samtidigt har regionens hälso- och sjukvårdsstyrelse bildat en psykiatriberedning. I den kommer bland andra Gunilla Druve Jansson och Susanne Larsson (S) att ingå.

– Vi kommer att få jobba mycket med psykiatrin under mandatperioden.

”För dålig”

I måndagens tidning skrev vi om att andelen läkemedelsavstängningar för de skaraborgare som är 75 och äldre, låg på drygt 36 procent under 2014, vilket var en bit under regionsnittet på 50 procent.

– Vi ska titta vidare på det, siffran är för dålig. Det måste bli mer samverkan med den kommunala vården, även om ansvaret ligger på vårdcentralerna, säger Gunilla Druve Jansson (C).

Andelen som listar sig hos privata vårdcentraler har ökat från 19 procent 2009 till 25 procent förra året.

– Det är bara att gratulera vårdgivarna att de har fler att välja mellan.

Kostnaden för rehabilitering har ökat sedan vårdval rehab infördes. Antalet besök har ökat, men budgetmässigt ligger nämnden kvar på samma nivå.

– Förhoppningsvis kan vi minska sjukskrivningarna. Då är mycket vunnet, säger Gunilla Druve Jansson.