26 jan 2015 14:11

29 jan 2015 05:55

Domstolen gav länsstyrelsen rätt i sitt beslut

Bengt Jalmselius som driver Vristulvens Äventyrscenter måste ta bort sin flotte/flytbrygga i enlighet med länsstyrelsens beslut. Det fastslår Mark- och miljödomstolen vid Vänersborgs tingsrätt.

Det var i augusti 2014 som MT kunde berätta att länsstyrelsen hade polisanmält ett misstänkt miljöbrott gällande strandskydd i naturreservatet Vristulven i Mariestads kommun. (Delar av sjön ligger i Skövde kommun kan för övrigt noteras).

Förbjudet

Länsstyrelsens handläggare noterade i anmälan till Riksenheten för miljö- och arbetsmiljömål att det inte fanns någon strandskyddsdispens för bryggdäcket.

Och tillade att det är förbjudet att uppföra byggnad eller anläggning inom naturreservatet.

Vite på 10 000

Länsstyrelsen kommunicerade också ett föreläggande om att ta bort bryggdäcket, vid ett vite på 10 000 kronor.

Bengt Jalmselius hävdade att det rör sig om en flotte med utombordsmotor och inget annat – en flotte som han använder i sin verksamhet som också omfattar bland annat kanoter.

”Bra argument”

Han blev delgiven den 19 december och sade då detta till MT:

– Jag ska överklaga beslutet, jag har bra argument för att detta är att betrakta som en båt.

Hindrar allmänheten

Länsstyrelsens handläggare erinrade i samma artikel om en vägledande dom om badflottar som ansågs vara just bryggdäck.

På fredagen kom Mark- och miljödomstolens dom som avslår överklagandet.

Domstolen konstaterar i domen att det rör sig om en flotte/flytbrygga och att en sådan anordning riskerar att hindra eller avhålla allmänheten från att beträda området.

Strandskyddsdispens

Det heter vidare i domen: ”Om anläggningen kan tillåtas på platsen ska därmed prövas vid en ansökan om strandskyddsdispens. Såvitt framgår av utredningen i målet har strandskyddsdispens inte sökts för anläggningen. I avsaknad av dispens och tillstånd enligt reservatföreskrifterna ska anläggningen tas bort”. Domen kan överklagas senast den 13 februari till högre instans, i detta fall Mark- och miljööverdomstolen vid Svea hovrätt i Stockholm.

Det var i augusti 2014 som MT kunde berätta att länsstyrelsen hade polisanmält ett misstänkt miljöbrott gällande strandskydd i naturreservatet Vristulven i Mariestads kommun. (Delar av sjön ligger i Skövde kommun kan för övrigt noteras).

Förbjudet

Länsstyrelsens handläggare noterade i anmälan till Riksenheten för miljö- och arbetsmiljömål att det inte fanns någon strandskyddsdispens för bryggdäcket.

Och tillade att det är förbjudet att uppföra byggnad eller anläggning inom naturreservatet.

Vite på 10 000

Länsstyrelsen kommunicerade också ett föreläggande om att ta bort bryggdäcket, vid ett vite på 10 000 kronor.

Bengt Jalmselius hävdade att det rör sig om en flotte med utombordsmotor och inget annat – en flotte som han använder i sin verksamhet som också omfattar bland annat kanoter.

”Bra argument”

Han blev delgiven den 19 december och sade då detta till MT:

– Jag ska överklaga beslutet, jag har bra argument för att detta är att betrakta som en båt.

Hindrar allmänheten

Länsstyrelsens handläggare erinrade i samma artikel om en vägledande dom om badflottar som ansågs vara just bryggdäck.

På fredagen kom Mark- och miljödomstolens dom som avslår överklagandet.

Domstolen konstaterar i domen att det rör sig om en flotte/flytbrygga och att en sådan anordning riskerar att hindra eller avhålla allmänheten från att beträda området.

Strandskyddsdispens

Det heter vidare i domen: ”Om anläggningen kan tillåtas på platsen ska därmed prövas vid en ansökan om strandskyddsdispens. Såvitt framgår av utredningen i målet har strandskyddsdispens inte sökts för anläggningen. I avsaknad av dispens och tillstånd enligt reservatföreskrifterna ska anläggningen tas bort”. Domen kan överklagas senast den 13 februari till högre instans, i detta fall Mark- och miljööverdomstolen vid Svea hovrätt i Stockholm.

  • C. Lundh