23 jan 2015 16:25

29 jan 2015 05:53

Stängde in elvaårig elev

MARIESTAD: Anmälan till Skolinspektionen

Två resurslärare vid en grundskola i Mariestad ska ha släpat och stängt in elvaårig mellanstadieelev i ett rum.
Eleven ska sedan ha stängts av under två veckor.
Detta har nu anmälts till Skolinspektionen.

Allt började med att en elev vid en grundskola i Mariestad hamnade i bråk med en annan elev under början av höstterminen.

Detta resulterade i en polisanmälan och därefter växte problemen. Pojken fick flera vredesutbrott och det var besvärligast innan jullovet i december.

Vid ett av utbrotten ska eleven ha blivit instängd i ett rum av två resurslärare. Därefter ska han ha stängts av från skolan i två veckor.

Nu sker en utredning av Skolinspektionen angående de disciplinära åtgärderna. Skolinspektionen kräver ett yttrande från barn- och utbildningsnämnden.

Föräldrarna till sonen skriver i sin anmälan att skolan har hanterat situationen dåligt.

Allt började med att en elev vid en grundskola i Mariestad hamnade i bråk med en annan elev under början av höstterminen.

Detta resulterade i en polisanmälan och därefter växte problemen. Pojken fick flera vredesutbrott och det var besvärligast innan jullovet i december.

Vid ett av utbrotten ska eleven ha blivit instängd i ett rum av två resurslärare. Därefter ska han ha stängts av från skolan i två veckor.

Nu sker en utredning av Skolinspektionen angående de disciplinära åtgärderna. Skolinspektionen kräver ett yttrande från barn- och utbildningsnämnden.

Föräldrarna till sonen skriver i sin anmälan att skolan har hanterat situationen dåligt.