22 jan 2015 14:18

23 jan 2015 13:57

Kraftig ökning av bluffakturor

MARIESTAD

Under förra året ökade antalet bluffakturor i Västra Götaland med 121 procent.

Det visar en sammanställning som Visma gjort av statistik från Brottsförebyggande rådet, BRÅ.

Framförallt är det småföretagare som drabbas.

Efter två år med många anmälningar minskade antalet bluffakturor i Sverige under 2013.

2014 registrerade 11 877 anmälningar jämför med 12 671 året innan. Det var en minskning med sex procent.

I Västra Götaland registrerades det under förra året 2 485 anmälningar mot 1 126 året innan – en ökning med 121 procent.

De regionala skillnaderna är stora; Stockholms län och Skåne minskar mest. Totalt är det bara minskningar i ytterligare två län; Blekinge och Halland.

Under förra året ökade antalet bluffakturor i Västra Götaland med 121 procent.

Det visar en sammanställning som Visma gjort av statistik från Brottsförebyggande rådet, BRÅ.

Framförallt är det småföretagare som drabbas.

Efter två år med många anmälningar minskade antalet bluffakturor i Sverige under 2013.

2014 registrerade 11 877 anmälningar jämför med 12 671 året innan. Det var en minskning med sex procent.

I Västra Götaland registrerades det under förra året 2 485 anmälningar mot 1 126 året innan – en ökning med 121 procent.

De regionala skillnaderna är stora; Stockholms län och Skåne minskar mest. Totalt är det bara minskningar i ytterligare två län; Blekinge och Halland.