22 jan 2015 19:58

23 jan 2015 14:47

Dunge gallras i Universitetsparken

Medborgarförslag gick igenom

Politikerna ger tummen upp för medborgarförslaget.
Inom en snar framtid ska den vildvuxna dungen parallellt med Gärdesgatan glesas ur.

– När Universitetsparken blivit så fin är det självklart att även dungen ska röjas upp, säger kommunalrådet Johan Abrahamsson (M).

Den aktuella dungen är belägen mellan picknickytan med tillhörande lusthus och bostadshuset på Gärdesgatan. I ett medborgarförslag har Gunilla Cedmar framfört önskemål om att dungen rensas ur och blir luftigare.

Och förslaget föll alltså i god jord hos politikerna i kommunstyrelsens arbetsutskott.

– Det blir ett uppdrag till parkavdelningen, säger Johan Abrahamsson.

Arbetsutskottet hade ytterligare ett medborgarförslag på bordet i veckan. Förslaget, inlämnat av Åse Tivemo, om en avgiftsfri musikskola blev dock återremitterat.

Skaraborgs föreningsarkiv tilldelas 36 300 kronor för verksamhetsåret 2015. Den ideella föreningen, bildad 1981, har till uppgift att bevaka och sprida kunskap om Skaraborgs föreningshistoria. Arkivet är en kulturskatt och ger kunskap om hur dagens Skaraborg vuxit fram. Samtliga kommuner i länet är anslutna medlemmar i föreningen.

Beslut togs också om att årligen skjuta till 70 000 kronor till fritidskontorets budget för föreningsbidrag för att täcka den ökade kostnaden för bidrag till tillfällig verksamhet och arrangemang i kommunen. I de nya kriterierna anges att bidrag få uppgå till maximalt 10 000 kronor per tillfälle. Ansökningar som inte uppfyller kriterierna, men som bedöms ha stor betydelse för ansökande förening ska beredas och presenteras för politiskt beslut.

– När Universitetsparken blivit så fin är det självklart att även dungen ska röjas upp, säger kommunalrådet Johan Abrahamsson (M).

Den aktuella dungen är belägen mellan picknickytan med tillhörande lusthus och bostadshuset på Gärdesgatan. I ett medborgarförslag har Gunilla Cedmar framfört önskemål om att dungen rensas ur och blir luftigare.

Och förslaget föll alltså i god jord hos politikerna i kommunstyrelsens arbetsutskott.

– Det blir ett uppdrag till parkavdelningen, säger Johan Abrahamsson.

Arbetsutskottet hade ytterligare ett medborgarförslag på bordet i veckan. Förslaget, inlämnat av Åse Tivemo, om en avgiftsfri musikskola blev dock återremitterat.

Skaraborgs föreningsarkiv tilldelas 36 300 kronor för verksamhetsåret 2015. Den ideella föreningen, bildad 1981, har till uppgift att bevaka och sprida kunskap om Skaraborgs föreningshistoria. Arkivet är en kulturskatt och ger kunskap om hur dagens Skaraborg vuxit fram. Samtliga kommuner i länet är anslutna medlemmar i föreningen.

Beslut togs också om att årligen skjuta till 70 000 kronor till fritidskontorets budget för föreningsbidrag för att täcka den ökade kostnaden för bidrag till tillfällig verksamhet och arrangemang i kommunen. I de nya kriterierna anges att bidrag få uppgå till maximalt 10 000 kronor per tillfälle. Ansökningar som inte uppfyller kriterierna, men som bedöms ha stor betydelse för ansökande förening ska beredas och presenteras för politiskt beslut.