19 jan 2015 22:25

23 jan 2015 13:57

Analys för framtidens företagande

Rapport från näringslivsorganisation

I en ny rapport har Svenskt Näringsliv gått igenom förutsättningarna för jobb och tillväxt i Västra Götalands län.

– I rapporten finns ett gediget material om förutsättningar för framtidens företagande och jobb i Västra Götaland. Ett bra underlag för både politiker och tjänstemän att lära känna sitt län, säger projektledaren Ellen Karlsson i ett pressmeddelande.

En svaghet i länet är de relativt höga siffrorna för arbetslösheten; 7,2 procent biter sig kvar och det är en hög ungdomsarbetslöshet. Samtidigt upplever företagen i länet rekryteringssvårigheter. Orsakerna är att det är svårt att finna personer med arbetslivserfarenhet och rätt utbildning.

Samarbete om utbildning

Men rapporten ”En framtidsanalys av Västra Götalands län” visar också att en stor andel företagare samverkar med skolan. Det skapar förutsättningar för att tillsammans kunna utveckla skolans utbildningar och skapa förutsättningar för unga att göra mer välgrundade yrkes- och utbildningsval. Det i sin tur kan förbättra möjligheten att säkerställa den kompetens som näringslivet efterfrågar på några års sikt.

– Förra året var ett speciellt år med flera val. Många politiker pratade om jobben, men få pratade om de som skapar jobben och deras förutsättningar. Det är ju faktiskt alla de framgångsrika företagare som finns i den här regionen som är våra jobbskapare, säger Elisabeth Sandberg, regionchef för Svenskt Näringsliv i Västra Götaland.

– Den politiska debatten bör handla mer om hur vi skapar ännu bättre förutsättningar för företagare att klara konkurrensen. Med den här rapporten vill vi lyfta fram förutsättningarna och på det viset skapa ett bra underlag för förbättringar, säger Elisabeth Sandberg.

– I rapporten finns ett gediget material om förutsättningar för framtidens företagande och jobb i Västra Götaland. Ett bra underlag för både politiker och tjänstemän att lära känna sitt län, säger projektledaren Ellen Karlsson i ett pressmeddelande.

En svaghet i länet är de relativt höga siffrorna för arbetslösheten; 7,2 procent biter sig kvar och det är en hög ungdomsarbetslöshet. Samtidigt upplever företagen i länet rekryteringssvårigheter. Orsakerna är att det är svårt att finna personer med arbetslivserfarenhet och rätt utbildning.

Samarbete om utbildning

Men rapporten ”En framtidsanalys av Västra Götalands län” visar också att en stor andel företagare samverkar med skolan. Det skapar förutsättningar för att tillsammans kunna utveckla skolans utbildningar och skapa förutsättningar för unga att göra mer välgrundade yrkes- och utbildningsval. Det i sin tur kan förbättra möjligheten att säkerställa den kompetens som näringslivet efterfrågar på några års sikt.

– Förra året var ett speciellt år med flera val. Många politiker pratade om jobben, men få pratade om de som skapar jobben och deras förutsättningar. Det är ju faktiskt alla de framgångsrika företagare som finns i den här regionen som är våra jobbskapare, säger Elisabeth Sandberg, regionchef för Svenskt Näringsliv i Västra Götaland.

– Den politiska debatten bör handla mer om hur vi skapar ännu bättre förutsättningar för företagare att klara konkurrensen. Med den här rapporten vill vi lyfta fram förutsättningarna och på det viset skapa ett bra underlag för förbättringar, säger Elisabeth Sandberg.