16 jan 2015 16:05

23 jan 2015 14:47

Hanza lägger ned i Töreboda

TÖREBODA: Chockbesked för de 24 anställda

Till följd av dålig lönsamhet lägger Hanza ner sin produktionsanläggning i Töreboda.
För de 24 anställda slog beskedet ned som en bomb.

I ett pressmeddelande på koncernens hemsida anges att Hanza Holding AB i dag presenterar en utvecklad strategi för att öka koncernens lönsamhet. Som en del i denna strategi inleds nu förhandlingar om att flytta bolagets produktionsanläggning i Töreboda till andra fabriker inom koncernen.

– 2014 har inneburit både besvikelser och glädjeämnen, kommenterar koncernchefen Erik Stenfors i pressmeddelandet.

– Orderläggningen från de största kunderna understeg kundernas tidigare prognoser betydligt, vilket påverkat lönsamheten negativt. Samtidigt har bolaget genomfört en börsnotering, förvärvat KA Elektronik och lanserat den nya tjänsteprodukten MIG. Till det positiva kommer även att nya kunder och kontrakt erhållits.

Oväntat besked

Beskedet om att fabriken i Töreboda läggs ned slog ned som en bomb för de 24 anställda då det tillkännagavs.

Jonas Lundin, platschef på fabriken, avböjer att kommentera och hänvisar all mediakontakt till koncernchefen Erik Stenfors eller marknadschefen Thomas Lindström. MT har utan framgång sökt dem båda för ytterligare kommentarer.

Slog inte in

Det var i december 2010 som Hanza AB köpte Elos precision AB i Töreboda och Årjäng för 40 miljoner kronor. Hanza var då ett relativt nytt koncept, tre år gammalt, som köpte upp ett antal gamla och etablerade fabriker.

Ägarbytet såg ut att bli en bra affär för Törebodas arbetsmarknad och koncernchefen talade om nya arbetstillfällen till orten.

– Vi har förvärvat det här för att satsa på verksamheten. Vi har en fabrik i Estland som är ungefär som Töreboda, fast större. I Töreboda har man riktat sig mot prototyper, medan det i Estland är mer masstillverkning. När man kombinerar de här enheterna tror vi att båda kommer att få mer försäljning, sa Erik Stenfors till MT den 20 december 2010.

Drygt fyra år senare kommer alltså chockbeskedet att anläggningen i Töreboda läggs ned.

Exakt samma öde till mötes gick Hanzas anläggning i Säffle i december 2014. När bolaget tog över Volvo bussars lokaler i Säffle sommaren 2013 var det tal om uppemot 50 nya arbetstillfällen. Planerna visade sig dock orealistiska, beställningen från Volvo uteblev och det blev endast en handfull jobb i Säffle innan koncernen tog beslut om nedläggning.

I ett pressmeddelande på koncernens hemsida anges att Hanza Holding AB i dag presenterar en utvecklad strategi för att öka koncernens lönsamhet. Som en del i denna strategi inleds nu förhandlingar om att flytta bolagets produktionsanläggning i Töreboda till andra fabriker inom koncernen.

– 2014 har inneburit både besvikelser och glädjeämnen, kommenterar koncernchefen Erik Stenfors i pressmeddelandet.

– Orderläggningen från de största kunderna understeg kundernas tidigare prognoser betydligt, vilket påverkat lönsamheten negativt. Samtidigt har bolaget genomfört en börsnotering, förvärvat KA Elektronik och lanserat den nya tjänsteprodukten MIG. Till det positiva kommer även att nya kunder och kontrakt erhållits.

Oväntat besked

Beskedet om att fabriken i Töreboda läggs ned slog ned som en bomb för de 24 anställda då det tillkännagavs.

Jonas Lundin, platschef på fabriken, avböjer att kommentera och hänvisar all mediakontakt till koncernchefen Erik Stenfors eller marknadschefen Thomas Lindström. MT har utan framgång sökt dem båda för ytterligare kommentarer.

Slog inte in

Det var i december 2010 som Hanza AB köpte Elos precision AB i Töreboda och Årjäng för 40 miljoner kronor. Hanza var då ett relativt nytt koncept, tre år gammalt, som köpte upp ett antal gamla och etablerade fabriker.

Ägarbytet såg ut att bli en bra affär för Törebodas arbetsmarknad och koncernchefen talade om nya arbetstillfällen till orten.

– Vi har förvärvat det här för att satsa på verksamheten. Vi har en fabrik i Estland som är ungefär som Töreboda, fast större. I Töreboda har man riktat sig mot prototyper, medan det i Estland är mer masstillverkning. När man kombinerar de här enheterna tror vi att båda kommer att få mer försäljning, sa Erik Stenfors till MT den 20 december 2010.

Drygt fyra år senare kommer alltså chockbeskedet att anläggningen i Töreboda läggs ned.

Exakt samma öde till mötes gick Hanzas anläggning i Säffle i december 2014. När bolaget tog över Volvo bussars lokaler i Säffle sommaren 2013 var det tal om uppemot 50 nya arbetstillfällen. Planerna visade sig dock orealistiska, beställningen från Volvo uteblev och det blev endast en handfull jobb i Säffle innan koncernen tog beslut om nedläggning.