15 jan 2015 14:32

23 jan 2015 14:47

Struntade i larm på Rödjan - gick och rökte

En anställd vid kriminalvårdsanstalten Rödjan får en erinran efter att brutit mot sin plikt sedan ett överfallslarm utlösts.

Händelsen inträffade en tidig morgon i april förra året. En ur personalen råkade av misstag utlösa ett skarpt överfallsalarm.

Men rutinerna vid detta brast rejält, trots att de ska följas till noggrant.

Vid en utredning har det konstaterats att en ur personalen medvetet inte hade följt instruktionerna. Ärendet har sedan rapporterats till kriminalvårdschefen.

Rökte

Den anställde tittade ut genom fönstret och konstaterade att allt var lugnt.

Han gick sedan för att röka

Kriminalvårdschefen Ingrid Norberg fattade i juni ett beslut om att ge personen en erinran: ”Du har allvarligt åsidosatt ditt tjänstemannasansvar genom att inte följa gängse regler och rutiner” skriver hon i sitt beslut.

Händelsen inträffade en tidig morgon i april förra året. En ur personalen råkade av misstag utlösa ett skarpt överfallsalarm.

Men rutinerna vid detta brast rejält, trots att de ska följas till noggrant.

Vid en utredning har det konstaterats att en ur personalen medvetet inte hade följt instruktionerna. Ärendet har sedan rapporterats till kriminalvårdschefen.

Rökte

Den anställde tittade ut genom fönstret och konstaterade att allt var lugnt.

Han gick sedan för att röka

Kriminalvårdschefen Ingrid Norberg fattade i juni ett beslut om att ge personen en erinran: ”Du har allvarligt åsidosatt ditt tjänstemannasansvar genom att inte följa gängse regler och rutiner” skriver hon i sitt beslut.