15 jan 2015 17:38

23 jan 2015 14:47

Överflöd av mejeriprodukter och minskad efterfrågan

Mjölken flödar i Europa med pressade priser som följd.
Den låga ersättningen gör att svenska mjölkbönder kämpar för sin överlevnad.

När Ryssland i augusti svarade mot EU:s sanktioner med ett importstopp av jordbruksprodukter från unionens medlemsländer var marknaden redan i obalans. En besvärlig situation, anser landsbygdsministern Sven-Erik Bucht (S).

– De som har investerat mycket är särskilt ansatta. Grunden är den globala överproduktionen, sedan kom det ryska embargot som toppen på ett isberg, säger Bucht till TT.

Ett överflöd av mejeriprodukter på marknaden i kombination med en minskad efterfrågan har pressat ner ersättningen till bönderna. Dagen före julafton sänkte marknadsledande Arla mjölkpriset till 2,65 kronor per kilo – en sänkning med 19,5 öre.

– Det är bland det lägsta vi har haft. Lönsamheten för svenska mjölkföretag är nu sämre än vad den någonsin har varit, säger Palle Borgström, ordförande för branschorganisationen LRF Mjölk.

Flera sänkningar

Lars-Göran Olsson, mjölkbonde på Torsö, har en besättning på cirka 220 kor. Mjölken från gården i Hässlestad säljs till Arla.

– Sedan november har det varit flera sänkningar. Vi har 75 öre i tillägg per kilo då gården är ekologisk, men ersättningen är alldeles för låg. Situationen är allvarlig för att täcka kostnaderna. Följden blir att man får hålla igen på investeringar och underhåll, konstaterar Olsson.

På ett decennium har antalet svenska mjölkföretag mer än halverats – från 8 405 heltidsföretag 2003 till 4 015 år 2013.

– Jag ska kalla alla berörda branscher för att hitta bra lösningar. Jag tror inte att politiken kan fixa det här ensamt. Vi måste göra saker som inte slår ut fler företag som är välinvesterade. Det mår ingen bra av, säger Sven-Erik Bucht.

– Det är bra att frågan tas upp politiskt. Vi är inte bortskämda att man debatterar bönder i riksdagen, säger Olsson.

När Ryssland i augusti svarade mot EU:s sanktioner med ett importstopp av jordbruksprodukter från unionens medlemsländer var marknaden redan i obalans. En besvärlig situation, anser landsbygdsministern Sven-Erik Bucht (S).

– De som har investerat mycket är särskilt ansatta. Grunden är den globala överproduktionen, sedan kom det ryska embargot som toppen på ett isberg, säger Bucht till TT.

Ett överflöd av mejeriprodukter på marknaden i kombination med en minskad efterfrågan har pressat ner ersättningen till bönderna. Dagen före julafton sänkte marknadsledande Arla mjölkpriset till 2,65 kronor per kilo – en sänkning med 19,5 öre.

– Det är bland det lägsta vi har haft. Lönsamheten för svenska mjölkföretag är nu sämre än vad den någonsin har varit, säger Palle Borgström, ordförande för branschorganisationen LRF Mjölk.

Flera sänkningar

Lars-Göran Olsson, mjölkbonde på Torsö, har en besättning på cirka 220 kor. Mjölken från gården i Hässlestad säljs till Arla.

– Sedan november har det varit flera sänkningar. Vi har 75 öre i tillägg per kilo då gården är ekologisk, men ersättningen är alldeles för låg. Situationen är allvarlig för att täcka kostnaderna. Följden blir att man får hålla igen på investeringar och underhåll, konstaterar Olsson.

På ett decennium har antalet svenska mjölkföretag mer än halverats – från 8 405 heltidsföretag 2003 till 4 015 år 2013.

– Jag ska kalla alla berörda branscher för att hitta bra lösningar. Jag tror inte att politiken kan fixa det här ensamt. Vi måste göra saker som inte slår ut fler företag som är välinvesterade. Det mår ingen bra av, säger Sven-Erik Bucht.

– Det är bra att frågan tas upp politiskt. Vi är inte bortskämda att man debatterar bönder i riksdagen, säger Olsson.