15 jan 2015 06:00

23 jan 2015 14:46

Missnöjet pyr på AME

MARIESTAD: Vill att politikerna agerar

Deltagare på arbetsmarknadsenheten känner sig mobbade av några anställda. Nu vänder de sig till kommunstyrelsens arbetsutskott och kräver åtgärder.

Det är oroligt på arbetsmarknadsenheten under Maria Nova på gamla Mariaskolan. I en skrivelse till ksau, med ett 20-tal namnunderskrifter, uttrycker deltagare oro och minskad arbetsglädje då de känner sig ständigt påpassande av ett par arbetshandledare.

Får ingen ro

Ett utdrag från skrivelsen: ”Tar någon tio minuter rast för att de känner sig trötta mentalt är xx på dem direkt. Vi talar om människor med särskilda behov som kan behöva en liten rast”.

Arbetsmarknadsenhetens chef Ulrika Lindahl förvånas över kritiken och hur den framförs.

– Ryktesvägen har jag hört en del saker, men ingen har vänt sig till varken mig eller handledarna i fråga.

Hur kommer du att agera?

– Det som är nytt kan upplevas ovant men allt vi gör handlar om att fler ska kunna uppnå en långvarig egen försörjning. Med tydlighet och dialog kommer vi säkert att lösa den här knuten, säger Ulrika Lindahl.

Det är oroligt på arbetsmarknadsenheten under Maria Nova på gamla Mariaskolan. I en skrivelse till ksau, med ett 20-tal namnunderskrifter, uttrycker deltagare oro och minskad arbetsglädje då de känner sig ständigt påpassande av ett par arbetshandledare.

Får ingen ro

Ett utdrag från skrivelsen: ”Tar någon tio minuter rast för att de känner sig trötta mentalt är xx på dem direkt. Vi talar om människor med särskilda behov som kan behöva en liten rast”.

Arbetsmarknadsenhetens chef Ulrika Lindahl förvånas över kritiken och hur den framförs.

– Ryktesvägen har jag hört en del saker, men ingen har vänt sig till varken mig eller handledarna i fråga.

Hur kommer du att agera?

– Det som är nytt kan upplevas ovant men allt vi gör handlar om att fler ska kunna uppnå en långvarig egen försörjning. Med tydlighet och dialog kommer vi säkert att lösa den här knuten, säger Ulrika Lindahl.