13 jan 2015 12:39

23 jan 2015 13:57

Utökar Stig Dahlins tjänst

MARIESTAD

Tekniska nämnden ställer sig positiv till en fortsättning av en projekttjänst för gestaltning och dekoration av det offentliga rummet. Tekniska nämnden anser att en 20-procentig tjänst är tillräckligt för uppdraget. Något som majoriteten i kommunstyrelsen klargjorde att man har ökat till 30 procent.

– Och det beror på att vi har en högre ambitionsnivå med Karlsholme, stadsparken och andra projekt. Stig Dahlins kunskaper är en kvalitet för kommunen som vi saknat. Vi vill ha in honom tidigare i planprocessen, för att få ut mer gestaltande och skapande, säger kommunalråd Johan Abrahamsson (M).

Marie Engström Rosengren (V) har inga tvivel om att Stig Dahlin gör ett gott jobb, däremot tycker hon att beslutsunderlaget som saknar arbetsbeskrivning är ”sådär”.

– Det finns skäl att ställa frågor, jag tycker det känns som att det här görs på volley, säger Engström Rosengren.

Tekniska nämnden ställer sig positiv till en fortsättning av en projekttjänst för gestaltning och dekoration av det offentliga rummet. Tekniska nämnden anser att en 20-procentig tjänst är tillräckligt för uppdraget. Något som majoriteten i kommunstyrelsen klargjorde att man har ökat till 30 procent.

– Och det beror på att vi har en högre ambitionsnivå med Karlsholme, stadsparken och andra projekt. Stig Dahlins kunskaper är en kvalitet för kommunen som vi saknat. Vi vill ha in honom tidigare i planprocessen, för att få ut mer gestaltande och skapande, säger kommunalråd Johan Abrahamsson (M).

Marie Engström Rosengren (V) har inga tvivel om att Stig Dahlin gör ett gott jobb, däremot tycker hon att beslutsunderlaget som saknar arbetsbeskrivning är ”sådär”.

– Det finns skäl att ställa frågor, jag tycker det känns som att det här görs på volley, säger Engström Rosengren.