12 jan 2015 18:19

23 jan 2015 14:46

Uppröjningsarbete i stormens spår

Han stormade in från väster, skakade loss några timmar innan han smet iväg österut.
Under måndagen röjdes det upp efter Egons besök.

– Totalt sett har vi nog varit lyckligt förskonade. Träden som blåst ner verkar inte ha orsakat några större materiella skador, säger Jan-Olof Lundgren, driftsansvarig på kommunens parkavdelning.

Under morgontimmarna fick Lundgren in en mängd tips från kommuninvånare om träd, grenar och annat som föll i samband med lördagens storm.

”Akuta grejer”

– I Mariestads tätort är det ett tiotal träd som blåst ner. Hur det ser ut i ytterområdena har vi inte riktigt kläm på ännu. Det primära nu är att åtgärda akuta grejer och få bort träd så att det blir framkomligt.

På vägen ut till Ekudden gav en ek vika i den hårda vinden och satte stopp för trafiken en stund. Och i stadsparken gallrades träden automatiskt när grenar och pinnar blåste ner.

– Några fastighetsägare har hört av sig om att grenar ramlat ner på deras tomter. Några större materiella skador har dessbättre inte rapporterats, säger Jan-Olof Lundgren.

I Fors i Ullervad var Henrik Claesson under måndagseftermiddagen i full färd med att såga upp en stor ek som intagit viloläge rakt över cykelbanan. Eken hade också knäckt en del av ett staket till en närliggande fastighet.

– Tur i oturen; hade det fallit några meter åt ena sidan hade det slagit i husgaveln, konstaterar Claesson.

Röjde i Ullervad

Efter arbetet i Fors drog han vidare för att kapa ett träd på cykelbanan vid Kottholmsvägen. Därefter väntade arbete på Åvägen där en ek fallit ner på en villa.

– Trädet trycker på huset och har förmodligen orsakat en del materiella skador, säger Henrik Claesson.

För Jan-Olof Lundgren gällde det att dirigera personalstyrkan att dels röja upp efter Egon, dels bekämpa snön och halkan.

– Mycket tid har gått åt till att förklara för folk varför det inte snöröjts på just deras gata under dagen. Jag har tio man i gång som tar hand om nedblåsta träd, sandar och skottar för att se till att det blir säkert och framkomligt, säger Lundgren.

– Totalt sett har vi nog varit lyckligt förskonade. Träden som blåst ner verkar inte ha orsakat några större materiella skador, säger Jan-Olof Lundgren, driftsansvarig på kommunens parkavdelning.

Under morgontimmarna fick Lundgren in en mängd tips från kommuninvånare om träd, grenar och annat som föll i samband med lördagens storm.

”Akuta grejer”

– I Mariestads tätort är det ett tiotal träd som blåst ner. Hur det ser ut i ytterområdena har vi inte riktigt kläm på ännu. Det primära nu är att åtgärda akuta grejer och få bort träd så att det blir framkomligt.

På vägen ut till Ekudden gav en ek vika i den hårda vinden och satte stopp för trafiken en stund. Och i stadsparken gallrades träden automatiskt när grenar och pinnar blåste ner.

– Några fastighetsägare har hört av sig om att grenar ramlat ner på deras tomter. Några större materiella skador har dessbättre inte rapporterats, säger Jan-Olof Lundgren.

I Fors i Ullervad var Henrik Claesson under måndagseftermiddagen i full färd med att såga upp en stor ek som intagit viloläge rakt över cykelbanan. Eken hade också knäckt en del av ett staket till en närliggande fastighet.

– Tur i oturen; hade det fallit några meter åt ena sidan hade det slagit i husgaveln, konstaterar Claesson.

Röjde i Ullervad

Efter arbetet i Fors drog han vidare för att kapa ett träd på cykelbanan vid Kottholmsvägen. Därefter väntade arbete på Åvägen där en ek fallit ner på en villa.

– Trädet trycker på huset och har förmodligen orsakat en del materiella skador, säger Henrik Claesson.

För Jan-Olof Lundgren gällde det att dirigera personalstyrkan att dels röja upp efter Egon, dels bekämpa snön och halkan.

– Mycket tid har gått åt till att förklara för folk varför det inte snöröjts på just deras gata under dagen. Jag har tio man i gång som tar hand om nedblåsta träd, sandar och skottar för att se till att det blir säkert och framkomligt, säger Lundgren.